POM 2018 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Het is zeker dat het anders moet

Sjef Drummen

‘But to live outside the law, you must be honest’ gebruikt Sjef Drummen als titel voor zijn lezing. Het is een zin uit een lied van Bob Dylan. Vrij vertaald betekent het dat je zuiver op de graat moet zijn als je iets buiten de wet doet. Je moet een goed verhaal hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Gedrag | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

Jan Willem Helmink

De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Praktijk

Bijzonder schoolgebouw

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk

Over moeten willen blijven verlangen

Jos Gerards | Sandra van Kolfschoten

We moeten willen blijven veranderen als het aan Sandra van Kolfschoten ligt. De belangrijkste zelf wilt, volgens de onderwijskundige. Een reden om te veranderen is de constatering dat het onderwijs nog steeds veel kinderen niet past. En dat ligt niet aan die kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Organisatie

Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit

Anne Dekkers

Recent heeft de Raad van State op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3434) uitspraak gedaan in een door de ouders van een jongen met het Syndroom van Down ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij eerder door zowel de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) als de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Samenwerkingsverband PO Passenderwijs

Jasper Puttenstein

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs in de regio Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft duidelijke pijlers opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het individuele schoolbestuur ten opzichte van dat van het collectieve schoolbestuur. Directeur Jasper Puttenstein biedt een inkijk in de weg daar naartoe en hoe deze scheiding in verantwoordelijkheid er precies uitziet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Basisondersteuning | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Heb een visie, maar welke?

Guus Beenhakker | Pedro De Bruyckere

“Er bestaat niet één zaligmakende visie die werkt in het onderwijs”, weet Pedro de Bruyckere. “Daarom heb ik geen kant en klare visie die scholen zouden moeten uitdragen. Een visie die perfect past, is voor elke school anders. En met beleid dat bij de ene school heel goed werkt, kan een andere school waarschijnlijk niet uit de voeten.” Het is goed voor een school om een duidelijke visie te hebben, maar welke past dan het best en hoe ontwikkel je die het best?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Checklist: Feiten en cijfers uit de Onderwijsatlas

Recent verscheen de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2017. Graag zetten we zes opvallende en vaak positieve cijfers kort uiteen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Data

Van passend naar verrassend onderwijs

Maikel de la Cousine | Suzanne Jägers

In Schijndel is sinds enkele jaren een project opgestart om heel het onderwijs inclusief te maken. Maar wat betekent dit uitgangspunt voor de sbo-voorziening in het dorp? Dit experiment is smal opgestart. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en sbo-school ’t Talent deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Netwerk LPO: Samen werken aan passend onderwijs

Jack Biskop

In de dagelijkse praktijk van passend onderwijs is het woord ‘samenwerken’ elke dag aan de orde. Scholen werken samen met andere scholen, jeugdzorg werkt samen met onderwijs, gemeenten en schoolbesturen staan samen voor de taak om te zorgen voor de toekomst van kinderen. Brandpunt van veel van die samenwerkingsrelaties ligt bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk worden acties ondernomen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig voor een individuele leerling de onderwijsleersituatie aan te passen. Het idee dat we niet alles alleen kunnen doen is binnen passend onderwijs al op veel plekken gemeengoed geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

'Willen leren' voor (jong) talent

Walter van de Calseyde | Marco Mout

De idee achter WALHALLAb heeft oprichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw-Zeeland) tijdens een wereldreis op de fiets. In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongere. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al. Er zijn ook geen ‘kinderen met een beperking’, want ze gaan er alleen uit van wat iemand wel kan of nog kan/wil/moet leren. Het enige probleem? Door autocorrectie in de groep wordt er nooit eens een kind gepest….

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.