POM 2017 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl."Als je er blij van wordt, dan heb je er talent voor"

Ron Benjamins | Luk Dewulf

Luk Dewulf over talentgesprekken met kinderen

Stel je voor dat ieder kind af en toe een gesprekje voert met een volwassene over wat je leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt en hoe dat komt. Stel je voor dat ieder kind op die manier gevoel krijgt voor het eigen talent. Dat is waar ‘talentfluisteraar’ Luk Dewulf aan werkt. Hij bouwt een netwerk van mensen die hij ‘kindertalentenfluisteraar’ noemt, in Nederland en Vlaanderen. Een interview over talenten, weerbaarheid en lege batterijen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Instrumenten | Werkbeleving

"Kinderen leren op school, thuis en in de buurt"

Ron Benjamins | René Diekstra

René Diekstra over passend leren

“Ik vind de term passend onderwijs onjuist. Het gaat niet om passend onderwijs, maar om passend leren. Het gaat erom dat een kind leert op een manier die optimaal past bij dat kind. Onderwijs is slechts een van de factoren van dat leren. En in sommige gevallen niet eens per se de voornaamste.” Een gesprek met René Diekstra over gezamenlijke doelen voor ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. “Wat zijn nu eigenlijk onze doelen voor opvoeding, welke levensvaardigheden willen we kinderen leren? Eigenlijk hebben we dat bar slecht geformuleerd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs

Pionieren om passend onderwijs tot een succes te maken

Guus Beenhakker | Nicole Hanegraaf

Dat doe je met je team

“Ik hoor vaak mensen zeggen ‘je moet je team meenemen’. Maar ik vind het veel belangrijker om met mensen in gesprek te gaan over wat we goed onderwijs vinden”, zegt Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur van Delta Onderwijs in Oosterhout. “Dat gaat niet over mensen meenemen, maar over samen met mensen steeds bewust zijn van waar je samen mee bezig bent en waarvoor je het doet.” Stilstaan bij wat er gebeurt het nieuws of in de samenleving hoort daar ook bij. “We hebben een naar buiten gerichte blik en kijken graag naar wat er in de samenleving gebeurt. Daarbij stellen we steeds de vraag wat dat betekent voor ons
onderwijs en leggen de link met wat wij met dat onderwijs voor ogen hebben. Daar denken we met zijn allen steeds over na.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Gewelddadige leerlingen mogen onder voorwaarden worden verwijderd van school

Pauline Demacker

Een leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie passend onderwijs van 24 januari 2017 (nummer 107475). Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Gedrag | Juridisch | Schorsing/verwijdering

"Schoolleiders zijn de belangrijkste leiders in de wereld"

Claire Boonstra

Claire Boonstra werkt met haar Operation Education aan een nieuw ontwerp voor scholen. Al meer dan vier jaar lang stelt ze kritische vragen bij het onderwijs zoals we dat kennen. Dat levert langzamerhand een beeld op van hoe het anders kan. Ze ziet scholen die zich niet richten op methodieken en scores, maar die heel goed kijken wat kinderen nodig hebben. Dit is haar verhaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Schoolleiders over hun werk

Ron Benjamins | Nanja van Es | Hans Veldsink

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leidinggeven, onderwijsontwikkeling, verandermanagement, proceskunde en organisatiepsychologie. Wat levert dat in de praktijk op? Met welke ideeën en ervaringen werken schoolleiders aan de ontwikkeling van hun team en hun school? Nanja van Es en Hans Veldsink zijn beiden ervaren schoolleider. Ze vertellen over hun vak, hun visie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Verandering

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

Ron Benjamins

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Basisondersteuning | Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerken

Checklist: Gebeurt wat bedoeld is?

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs (www.evaluatiepassendonderwijs.nl) heeft in februari deel 2 uitgegeven van de ‘Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs’. In dit deel staan eerste ervaringen met de stelselverandering centraal. De vraag ‘gebeurt er nu eigenlijk wat bedoeld is’ wordt onder de loep
genomen. De blik is gericht op de bedoelde effecten van die beleidsinstrumenten op stelselniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

Marten Hazenberg | Deborah Snoeren | Jan Timmers | John Vullings

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling’ de tweede is. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Welke invloed heeft een schoolleider op het samenwerkingsverband?

Luuk van Aalst | Nicole Teeuwen

Een goed werkend samenwerkingsverband wordt gedragen door schoolleiders. Sommige regio’s zijn daar mooie voorbeelden van. Luuk van Aalst is directeur van het samenwerkingsverband in IJssel-Berkel. Hij vertelt hoe schoolleiders directe invloed kunnen hebben op passend onderwijs. Ook in Rotterdam werkt Nicole Teeuwen aan projecten waarin schoolleiders een duidelijke rol hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.