POM 2017 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Leerlingen, ouders en teams klaarstomen voor de overstap

Guus Beenhakker

Met plastic hoezen om mijn voeten stap ik het hagelnieuwe gebouw van Het Anker in Wijk bij Duurstede binnen. Op 1 februari zullen hier de leerlingen van twee scholen in hetzelfde gebouw les krijgen. Ook komt er een bso en peuterspeelzaal in het gebouw. Enkele bouwvakkers knappen de laatste klusjes op voordat het gebouw helemaal pico bello af is en klaarstaat voor de leerlingen. Schoolleiders Inge Westerveld en Gina Mimpen geven een rondleiding en vertellen over een bijzondere samensmelting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Inclusief onderwijs is lef tonen en je ambitie waarmaken'

Walter van de Calseyde | Maragerth van Meerveld | Karel Vogel

Een structuurklas in een gewone school

Ruim negen jaar geleden was er op basisschool De Dukdalf in Almere al sprake van passend onderwijs avant la lettre. Van meet af aan bestond bij de medewerkers de ambitie om inclusief alles uit leerlingen te halen wat erin zit. ‘Geen kind de wijk uit’, luidt nog steeds hun motto. Deze onderwijsambitie heeft geleid tot de vorming van een extra ‘structuurgroep’ bestaande uit cluster4-leerlingen, voornamelijk met autisme en ppd-nos. Het is een in ons land tamelijk uniek
‘groep-in-school-model’ tussen het so en regulier onderwijs. “Leerlingen worden bij ons niet gelabeld voor het leven, maar flexibel begeleid naar een zo hoog
mogelijk niveau”, stelt directeur Margareth van Meerveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Inclusie | Organisatie | Samenwerken

Leiderschap: 'Op het veld wordt bepaald wat de leiding moet doen'

Nico Eigenhuis

Goed leiderschap zorgt voor tweerichtingsverkeer. Dat wil zeggen dat goed gekeken en geluisterd wordt naar de praktijk in de klas (invloed naar boven) en dat er een duidelijk verhaal wordt verteld over de richting die de leiding voorstaat (invloed naar beneden).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Verandering

Vaststellen opp terwijl ouders niet instemmen kan, maar...

Pauline Demacker

Voordat een ontwikkelingsperspectief (opp) wordt vastgesteld moet de school daarover met de ouders op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren. De
school kan niet volstaan met het in een bijlage opnemen van de reactie van ouders op het opp en het vervolgens eenzijdig vaststellen van dit plan. Op zijn minst moet naar aanleiding van de reactie van ouders nog een gesprek gevoerd worden. Daarin kan de school ouders mededelen wat met hun reactie wordt gedaan en wat de status van het opp is. De vaststelling van het opp moet duidelijk worden gemarkeerd en gecommuniceerd met ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De kwaliteit van passend onderwijs

Ron Benjamins

De afgelopen jaren hebben alle samenwerkingsverbanden bedacht hoe ondersteuning in scholen voor leerlingen toegankelijk kan worden. Nu dat loopt, komt zo langzamerhand de vraag op of ook de resultaten worden geboekt waarop iedereen hoopt. Wanneer kunnen we eigenlijk zeggen of passend onderwijs goed werkt? Zo langzamerhand ontstaat zicht op hoe je kwaliteit kunt meten. En ook op wat dat betekent voor scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Onderwijsvernieuwing: Van binnen naar buiten

Wendie Hardeman

Volgens de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs moet het verharde gedeelte van de speelplaats een minimumoppervlakte hebben van drie vierkante meter per leerling met een minimum van driehonderd vierkante meter netto. Vanaf tweehonderd leerlingen kan worden volstaan met zeshonderd vierkante meter. In het oorspronkelijke bekostigingsstelsel werd uitgegaan van een zandbak en een speeltoestel. Ook voor kinderen jonger dan vier jaar geldt de minimumeis drie vierkante meter per kindplaats.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Ouders en leraren hebben hetzelfde uitgangspunt: het gaat goed met het kind

Guus Beenhakker

National Parent Teacher Association (pta) is een Amerikaans concept dat uitgaat van een hechte, open en oprechte band tussen ouders en de leraar. Beide hebben het gemeenschappelijke doel om kinderen het juiste klimaat te kunnen bieden om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Toekomstbewust leiderschap

Martine Creemers

‘Onderwijs is vaak wel toekomstgericht, maar nog niet altijd toekomstbewust.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Checklist: Monitor ondersteuningsaanbod

De Monitor Ondersteuningsaanbod (2016) is een van de onderdelen van de landelijke evaluatie passend onderwijs. Het doel ervan is zicht krijgen op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken, op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen en op veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan. In deze checklist een overzicht van de ondersteuning die in het basisonderwijs ter beschikking staat aan scholen. Deze uitkomsten zijn op basis van 115 onderzochte basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

De rol van de schoolleider

Marten Hazenberg | Deborah Snoeren | Jan Timmers | John Vullings

‘De schoolleider als leider van een team’

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als leider van een team’ de eerste is. De overige vier volgen in de volgende nummers. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering

Het gaat niet alleen om thuiszitters

Ron Benjamins

10e voortgangsrapportage passend onderwijs

In december stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. In de brief zijn gegevens opgenomen over recent onderzoek. Gaat het eigenlijk goed met passend onderwijs? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? In ieder geval gaat heel veel aandacht uit naar thuiszitters. De Onderwijsraad waarschuwt: denk erom, passend onderwijs gaat niet alléén over thuiszitters.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Thuiszitters

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.