POM 2016 nummer 4

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl."Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

Monique Baan | Walter van de Calseyde | Bert Wienen

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderwijsvisie | Samenwerken

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Nieuwe gereedschapskist voor leraren en begeleiders

Femke van den Berg | Peter de Vries | Peter de Vries (HU)

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend onderwijs. “We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: beter toegerust om het passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Instrumenten | Passend onderwijs

Regie versterken in het onderwijs; een basishouding

Elena Carmona van Loon

Het is mijn dagelijkse praktijk om na te denken hoe betekenisvolle relaties in het leven van jonge mensen het verschil kunnen maken. Passend onderwijs gaat hierover. Het gaat er niet om leerlingen die zich bijzonder ontwikkelen op een andere manier te behandelen, het gaat erom de relatie bewuster in te zetten. Leerkrachten kunnen dat. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat leerkrachten juist bij die leerlingen die extra aandacht nodig hebben en veel van hen vragen, geneigd zijn hen minder enthousiast te begroeten of uit het zicht van deze leerling instructie te geven. Passend onderwijs betekent voor mij dat je als leerkracht goed nadenkt wat jouw relatie en professie voor deze leerling kunnen betekenen en dat je weet op welke manier je van invloed bent op ontwikkeling. Het betekent ook dat je nadenkt wat deze leerling of groep jou leert. Als mens en als professional. Zo blijf je met passie, plezier en perspectief voor de klas staan. Wederzijdse inspiratie dus!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Samenwerken

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het
doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Zorg kan kennis over ontwikkeling van kind overdragen op onderwijs

Guus Beenhakker | Koos Stienstra

De Algemene Vereniging Schoolleiders wil met het programma Zorg en Onderwijs Matcht een brug slaan tussen de kennis, de ervaring en de inzichten in de zorg en de kennis daarover bij leerkrachten. Waar nodig wordt deze kennis op scholen bijgebracht. Dit gebeurt op zo’n manier, dat de zorgkennis blijvend in de school verankerd wordt en makkelijk kan worden toegepast. Het doel is om de kinderen die met hun gedrag laten zien dat er een extra beetje zorg nodig is beter te kunnen begeleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Juridisch | Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Vaste werkplek of beste omgeving

Wendie Hardeman

Het woord ‘klas’ heeft in onze taal twee betekenissen: een groep kinderen met hun leerkracht of de ruimte waarin deze groep les krijgt. Tegenwoordig wordt dit woord nauwelijks meer gebruikt, omdat beide betekenissen aan het verdwijnen zijn. Nieuwe onderwijsconcepten gaan uit van niveaugroepen, combinatiegroepen en allerlei mix-varianten in plaats van de klas met kinderen van dezelfde leeftijd. De klassikale instructie maakt plaats voor andere werkvormen waar het reguliere klaslokaal minder geschikt is. De vaste plek in de klas maakt plaats voor een flexibele leeromgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Kindgericht onderwijs: wat wil ik later worden?

Guus Beenhakker | Gerard aan de Stegge

Jongeren hebben vaak grote moeite met het zoeken naar een passende studie. Al decennia lang blijkt dat afgestudeerden een baan vinden in een andere richting dan die van hun studie of tijd verkwanselen met studies die toch niet passend genoeg blijken. Basisschoolproject Zikke (staat voor ‘Zichtbare Ikke’) wil naast de cognitieve insteek van het basisonderwijs alvast ruimte maken voor de innerlijke motivatie van de leerling. Zo wordt de leerling op jonge leeftijd al beter voorbereid op wat hij in de toekomst wil. Het onderwijs wordt een middel om naar de ambities van de leerling te kijken en ze waar te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie | Praktijk

Checklist: Eigenaarschap

Ron Benjamins

Wie wil er nu niet werken in een team met hoogopgeleide professionals die allemaal eigenaarschap tonen voor hun werk? In veel publicaties wordt eigenaarschap tegenwoordig opgevoerd als het uitgelezen middel tegen gelatenheid en moedeloosheid. Eigenaarschap heeft te maken met werken van onderop, met vertrouwen, betrokkenheid en ondernemerschap. Wat is het precies? En hoe kun je het gevoel van eigenaarschap onder je teamleden vergroten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

'Gewoon normaal en veel leren'

Dave Ensberg-Kleijkers

“Een goede juf of meester is voor mij iemand die spiegelend is en goed kan omgaan met kinderen. Met spiegelen bedoel ik: ‘juf boos, kind boos. Juf blij, kind blij’. Wat ik ook zou waarderen, is dat de leerkracht kinderen soms ook gewoon begrijpt. En verschillen begrijpt.” Zomaar een uitspraak van Tison, een leerling van onze school voor speciaal onderwijs De Keyzer. Deze betrokken jongen deelde zijn citaat als onderdeel van zijn droombeeld voor de toekomst. Nagenoeg alle leerlingen van Biezonderwijs zijn onlangs gevraagd naar hun droombeelden. Dromen die antwoord geven op vragen als ‘Wat maakt de school van de toekomst leuk?’ en ‘Wat is volgens jou een goede juf of meester?’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Ondersteuning (extra) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Leergesprekken: waarom, hoe en wat

Martine Creemers

Er wordt de hele dag tegen leerlingen gepraat, maar wordt er ook voldoende met hen gesproken? Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van de interactie tussen leerkracht en leerling over de leerstof gaat. Er blijft dan nog 20 procent over voor gesprekken die gaan over de mening en beleving van de leerling. Dit artikel geeft een brede beschrijving van het waarom, hoe en wat van leergesprekken en op welke wijze een school hier vorm aan kan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Checklist: Ouderinformatie

Ron Benjamins

In de eerste weken van het schooljaar wordt op de meeste scholen een informatieve ouderavond gehouden. Vaak wordt ook wel iets gezegd over de ondersteuning die op school gegeven wordt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is juf Anja, onze intern begeleider. Ze test leerlingen en ze geeft de andere juffen tips. We zijn heel blij met haar. Heeft iemand vragen voor juf Anja? Nou, als het nodig is voor uw kind zult u juf Anja vanzelf beter leren kennen.’ Dat kan beter. Zeven punten die ouders moeten weten over ondersteuning op school vóórdat ze juf Anja hebben gesproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Communicatie | Ouders/Betrokkenheid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.