POM 2016 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Privacy en passend onderwijs

Harry Nijkamp

Bij passend onderwijs worden er vaak belangrijke en gevoelige persoonsgegevens uitgewisseld. Dit gebeurt tussen scholen onderling, tussen scholen en het samenwerkingsverband, maar ook met andere ketenpartners zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gemeente en jeugdhulp. Mag dit allemaal zomaar? Welke regels gelden er vanuit de privacyregelgeving voor het uitwisselen van persoonsgegevens?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Privacy (AVG)

"Autisme en passend onderwijs komende jaren hoog op de agenda"

Guus Beenhakker | Maaike Jansen

De Willibrordusschool in Herveld heeft in de afgelopen jaren onderwijs ontwikkeld voor kinderen met autisme in de klas. “Het vergt veel maatwerk en een kant en klaar programma past eigenlijk nooit. Elk kind met autisme heeft andere onderwijs- en begeleidingsbehoeften,” vertelt adjunct-directeur Maaike Jansen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ondersteuning (extra) | Organisatie

De natuur als spiegel voor de school

Guus Beenhakker | Eric de Blok

Er bestaat al ongeveer 3,8 miljard jaar leven op aarde. In dat voor ons onvoorstelbaar grote tijdsbestek heeft het leven zich telkens weten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden en weten te overleven. Sterker nog, het leven overleeft niet alleen. Het leven floreert. Er zijn nog nooit zoveel soorten leven op aarde geweest als nu. Wat staat aan de basis van dit succes en wat zouden wij als school hiervan kunnen leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Verandering

Cao-akkoord primair onderwijs

Pauline Demacker

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Organisatie | Wet- en regelgeving

Werk permanent aan de verbetering van de kwaliteit van ouderbetrokkenheid

Vivian van Alem

Sinds de komst van passend onderwijs worden scholen nadrukkelijker gewezen op het belang om ouders tijdig en inhoudelijk te betrekken bij het onderwijs. Voor samenwerkingsverbanden is het van belang om te weten of ouders zich voldoende betrokken weten bij de stappen die gezet moeten worden om extra ondersteuning voor hun kind te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

De 'best practice' van Paul van Hees

Paul van Hees

Paul van Hees is directeur van onder meer OBS Darwin in Oisterwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Inclusief onderwijs, ook in Duitsland

Bert Groeneweg

Jarenlang was Nederland in de wereld hekkensluiter waar het integratief onderwijs betrof. Maar onze Oosterburen zijn ook geen voorlopers. Op 22 april 2016 was er in Nordrhein-Westfalen (NRW), stad Düsseldorf een onderwijsconferentie getiteld “Inklusion ist das Ziel, wie gelingt die Umsetzung?“

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Internationaal | Wet- en regelgeving

Checklist: Herregistratie schoolleidersregister

Vanaf volgend schooljaar is de herregistratie voor de schoolleider verplicht. Het schoolleidersregister PO houdt de registraties en de herregistraties bij. Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ registreert u zich iedere vier jaar opnieuw, dit is de zogenaamde herregistratie. Daarmee laat u zien dat u zich blijvend professionaliseert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Wet- en regelgeving

Meervoudig leiderschap

Joep Dohmen | Nico Eigenhuis

Volgens Joep Dohmen (emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek) draait het nieuwe leiderschap om verbinding zoeken. Zoiets als wat Angela Merkel doet en zegt in haar pogingen om de vluchtelingencrisis op te lossen: “Wir schaffen das!”. Ze beweert niet dat ze de vluchtelingencrisis alleen aankan, maar beroept zich op een idee van gedeelde verbondenheid. Afstemming, empathie, relaties: daar draait politiek leiderschap om, en ook het onderwijs kan dergelijk leiderschap goed gebruiken. Die gedeelde verbondenheid kan leiden tot “Meervoudig Leiderschap”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Leidinggeven aan de onderbouw

Martine Creemers

In 1985 werd het kleuter- en het lager onderwijs samengevoegd tot één basisschool. Tegelijkertijd werden ook de bijbehorende opleidingen, klos (kleuterleidster opleidingsschool) en pedagogische academie, samengevoegd tot één opleiding. Sommige betrokkenen ervaren hierdoor een onderwaardering en een toenemende verschoolsing van de kleuterperiode. De overgrote meerderheid van de kleuterleidsters ervaart ook een druk van ouders, leerkrachten van hogere groepen, schoolleiding en Inspectie om ‘schoolser’ te werken en meer op cognitieve prestaties te sturen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Checklist: Evaluatie van de ondersteuning

Ron Benjamins

Het is een goede gewoonte als de directeur en de intern begeleider tegen het einde van het jaar samen evalueren hoe het staat met de ondersteuning op school. Wat gaat zo goed dat we het zeker zo moeten houden? En wat kan volgend schooljaar zeker anders en beter? Zeven onderwerpen die je niet mag vergeten bij de evaluatie van de ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ondersteuning (extra)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.