POM 2016 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl."Passend onderwijs is een teamopdracht"

Elleke van den Burg-Poortvliet | Jeroen Goes

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen er leren en spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Praktijk

"Schooldirecteuren moeten bruisen van visie"

Femke van den Berg | Wouter Hart

Wouter Hart over 'Verdraaide Organisaties'

Volgens Wouter Hart moet de visie op het leren en ontwikkelen van leerlingen de leidraad zijn bij de inrichting van het onderwijs. “De cruciale vraag is: van waaruit kijkt een leraar primair naar de leerling? Vanuit toetsmomenten, lesmethodieken, onderwijsaanbod, einddoelen? Of kijkt hij naar wie de leerling is en wat deze nodig heeft in relatie tot het ‘educere’: het toeleiden naar het leven?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie | Organisatie

De 9 principes van Luc Greven

Ron Benjamins | Luc Greven

Op zoek naar excellent leiderschap op Nederlandse basisscholen

Schoolleiders doen er toe. Maar wat is nu het geheim van heel goede schoolleiders? Luc Greven zocht contact met allerlei deskundigen en vroeg hen welke opvallend goede schoolleiders zij kennen. Bij 22 excellente schoolleiders ging Greven op bezoek, hij keek, stelde vragen, hij luisterde en dacht erover na. Dat leverde 9 principes op van de excellente schoolleider. In dit artikel staat zijn boek in een notendop.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

Geschillencommissie Passend Onderwijs

Pauline Demacker

In de uitspraak die deze keer aan de orde komt oordeelde de commissie dat de beslissing een leerling te verwijderen voorbarig was. Een van de redenen die misschien wel de doorslag gaf bij dit oordeel bleek een heel bijzondere.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Passend onderwijs vraagt om verbindend leiderschap

Ron Benjamins

Aan het begin van dit schooljaar verschenen veel onderzoeksrapporten over passend onderwijs. Het algemene beeld was dat afspraken en procedures op papier aardig geregeld zijn, maar dat het in de praktijk nog vaak mis gaat. De samenwerking tussen mensen en organisaties laat te wensen over. Scholen en ouders, onderwijs en jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en besturen zetten elkaar onder druk. Iedereen is bezig met wat de ander niet goed doet. Dat is begrijpelijk,
maar dat is niet de manier om van passend onderwijs een succes te maken. Er is een manier die veel beter is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie | Samenwerken

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker | Lucas Rurup

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Checklist: Overdracht naar het VO

Basisscholen een voortgezet onderwijsscholen hebben de taak om leerlingen op de juiste school te krijgen en een zo goed mogelijke overdracht te verzorgen. Dit vergt veel onderlinge overeenstemming en overleg. Voor veel leerlingen zal de overgang vloeiend gaan, maar sommige gevallen verdienen meer aandacht. Welke dingen moeten in ieder geval zijn afgestemd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Het verschil maken

Margareth de Wit

Sommige scholen stellen hun eigen doelen en werken daar met een gedreven team aan. Andere zetten zich zuchtend aan de opdrachten die ze van de inspectie of het ministerie krijgen. Leiders kunnen dat verschil maken. Hoe werkt dat? Wat kan een leider doen om zo’n gunstig effect op anderen te hebben? Margareth de Wit deed onderzoek naar leiderschap. Ze past resultaten uit internationaal onderzoek onder leiders uit allerlei sectoren toe op het Nederlands onderwijs. Met verrassend herkenbaar resultaat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Verandering

School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

Peter de Vries

Het is één van de doelen van passend onderwijs om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Dat zou moeten kunnen door ouders meer zeggenschap te geven over hoe school hun kind begeleidt. Maar in de praktijk blijkt dat de school en ouders elkaar nu niet zomaar beter kunnen vinden. In sommige gevallen zet passend onderwijs juist de verhoudingen op scherp. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke verwachtingen houden school en ouders elkaar gevangen, en hoe komen we daar weer uit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.