POM 2016 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl."De Partnerschapschool biedt de ideale vorm van passend onderwijs"

Walter van de Calseyde | Joris Spekle

Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle in elk geval wel: “Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind, voor de
overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Thuiszitters

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins | Nicole Teeuwen

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn

Ron Benjamins | Alma Harris

Professor Alma Harris over gespreid leiderschap in school.

‘Leraren die in de praktijk gestimuleerd worden om leiderschap te tonen, dat is gespreid leiderschap. In de meeste scholen bestaat een hiërarchie van schoolleider, bouwcoördinatoren en specialisten. Dat is een manier van kijken naar leiderschap. Maar in alle scholen zijn veel leiders, ook al zijn ze geen schoolleider. Het gaat om informeel leiderschap.’ Aan het woord is Alma Harris uit Londen, een toonaangevende hoogleraar als het gaat om schoolontwikkeling. Wat is haar idee over gespreid leiderschap?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Samenwerken

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Privacy beschermen en toch informatie delen

Lydia Janssen

Binnen passend onderwijs voeren scholen overleg over leerlingen en gezinnen met andere scholen en met het adviesteam in het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. De wetgeving over passend onderwijs heeft voor het verstrekken van informatie over leerlingen en voor het voeren van overleg over passend onderwijs speciale regels gegeven. Lydia Janssen, juriste en o.a. gespecialiseerd in privacy in zorg en onderwijs, legt in dit artikel de privacyregels uit die voor de scholen in een samenwerkingsverband gelden als zij informatie verstrekken of overleg voeren om passend onderwijs aan een leerling te beoordelen en te organiseren. In het tweede deel van dit artikel gaat de auteur in op de regels die meer in het algemeen gelden als een school met anderen overleg over leerlingen wil voeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Professionele schoolcultuur? Doe aan ideeënsex en denk eens aan de Fiat 500

Nico Eigenhuis

“Vorige week kregen we een trainingsdag ‘professionele cultuur’. En we hebben het al zo druk!” Deze, licht wanhopige, uitspraak hoorde ik laatst van een leerkracht, die ik ken als zeer plichtsgetrouw en betrokken in haar rol als leerkracht op een grote school. Zij had blijkbaar het idee dat een professionele cultuur te trainen en te implementeren is. Dat lijkt mij een misverstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur | Verandering

De 'best practice' van Koos Henkens

Koos Henkens

Koos Henkens is werkzaam bij OBS de Bolster in Sint Michielsgestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Overstappen van het PO naar het VO: een gezamenlijke taak

Lionel Kole

Basisscholen brengen dezer dagen hun advies uit over het vervolgonderwijs aan hun leerlingen. Voor zowel de leerlingen, hun ouders en de basisschool zijn het spannende tijden. Vorig schooljaar is het een en ander rond de advisering veranderd. Waar de ‘neutrale’ eindtoets voorheen zwaar meetelde in het schooladvies, ligt de beslissing nu bij de basisschool: op de schouders van het team leraren dat de leerling het beste kent. Overgangsbeslissingen dienen zorgvuldig te worden genomen, waarbij de belangen van de leerlingen altijd voorop staan en leerlingen gelijke kansen hebben. Dit vraagt gerichte samenwerking tussen PO naar VO.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!

Machiel Karels

Dat het onderwijs kampt met werkdruk hoeft geen betoog. Artikelen hierover gaan viraal op sociale media en populaire tv-programma’s maken er documentaires over. Waar de oorzaken van werkdruk in het onderwijs liggen, wordt steeds duidelijker. In dit artikel wordt een aantal concrete suggesties gedaan om werkdruk en stress te bestrijden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving

Checklist: Thuiszitters

Ieder kind naar school en geen enkel kind dat thuis zit. Dat is één van de doelen van passend onderwijs. Maar thuiszitten kan niet alleen opgelost worden door het bieden van goede ondersteuning. Het is een hardnekkig verschijnsel dat veel uiteenlopende oorzaken kent. Daarom hebben verschillende organisaties hun meest praktische aanpakken gebundeld. Ze staan hier allemaal opgesomd. Op de Dag van de Leerplicht (17 maart) kan iedereen die in de aanpakken geïnteresseerd is zich aansluiten bij de ‘Lansbrekers’, die thuiszitten willen voorkomen en oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Thuiszitters

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.