POM 2015 nummer 4

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.'Ik heb getwijfeld over België'

Jack Biskop

Heel wat jaren geleden zong Het Goede Doel dat ze twijfelden over België en diezelfde tekst sprak mijn dochter toen ze het over de schoolkeuze van onze kleinzoon had. In gemeenten die grenzen aan Vlaanderen is het naar school gaan aan de andere kant van de grens geen ongewoon fenomeen. Sterker nog, in een gemeente als Roosendaal gaan in het schooljaar 2015-2016 maar liefst 126 kinderen in het Vlaamse Essen naar school. Bij heel wat jonge ouders is de optie om hun kind in Vlaanderen naar school te laten gaan aantrekkelijk, te oordelen naar de schoolbussen die in West-Brabant rond rijden om de leerlingen op te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader

Guus Beenhakker | Floor Wijnands

Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Kwaliteit | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Checklist: Geschillencommissie Passend Onderwijs

Pauline Demacker

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch

Mees Kees vindt kinderen leuk

Ron Benjamins | Mirjam Oldenhave

Schrijfster Mirjam Oldenhave over de populairste stagiair van Nederland

Mirjam Oldenhave is de eerste die met pretlichtjes in haar ogen relativeert wat Mees Kees doet. ‘Hij kan echt niet lesgeven, hoor. Hij zegt gewoon dat er vitamine C in paprikachips zit.’ Toch moet Mees Kees wel iets goed doen, als zoveel kinderen en volwassenen de boeken over hem lezen. Wat is het geheim van Mees Kees? “Hij ziet kinderen echt en accepteert wat ze wel en niet kunnen. Dat is voor kinderen heel belangrijk”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent

Resultaten verbeteren door inspirerend leiderschap

Nico Eigenhuis | Andy Hargreaves | Tijn Nuyens

Over ‘Uplifting Leadership’, het nieuwste boek van Andy Hargreaves

Wat vraagt het om méér met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting Leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s ons mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. Ze deden onderzoek in verschillende organisaties en teams, onder andere een groep scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De auteurs onderscheiden zes factoren die het verschil kunnen maken. Interessant is dat ze ook wijzen op een aantal vaak gebruikte vernieuwingsstrategieën die juist het tegendeel van ‘verbeterd resultaat’ bewerkstelligen. In dit artikel lichten we enkele van deze factoren toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur | Verandering

Kwaliteitsondersteuners: de 'kritische vriend' van de directeur

Guus Beenhakker | Tonnie van Geel | Lieke Kessels

In Nederland hebben scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties verschillende manieren gevonden voor het inrichten van de kwaliteitsondersteuning. Stichting SKOzoK (Noord-Brabant) is een cluster van 30 scholen in verschillende grootten en maten. Deze scholen werken en professionaliseren via een groep van 17 kwaliteitsondersteuners en zijn daarmee uniek in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Kwaliteit | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Checklist: Wat staat er tenminste in de schoolgids?

Iedere school heeft verplicht een schoolgids die wordt verstrekt aan ouders. Deze school herziet en actualiseert de gids jaarlijks en deelt die ook ieder jaar opnieuw uit aan de ouders. De inspectie controleert scholen erop of de juiste gegevens vermeld zijn in de schoolgids. Scholen mogen allerlei informatie opnemen over de
school die zij belangrijk vinden. Sommige gegevens zijn echter verplicht. Hier een overzicht van de minimale inhoud van de schoolgids.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Hoogbegaafd zijn, een belemmering?

Jet Barendrecht | Corrine Bleecke | Marianne Soeters

Het risico van onopgemerkt talent.

In dit artikel beschrijven we het belang van een onderzoekende houding en de dialoog met ouders bij het onderkennen van hoogbegaafdheid aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het primair onderwijs. De beschreven situatie is voor de school aanleiding geweest tot aanpassingen in hun onderwijsbeleid. Het heeft met name geleid tot het opnieuw bewust worden van het belang van “waarnemen en begrijpen” binnen hun handelingsgerichte werkwijze.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra)

1 jaar passend onderwijs: de stand van zaken

Ron Benjamins

De afgelopen weken werden veel onderzoeken gepubliceerd, waarin de balans wordt opgemaakt na een schooljaar lang werken met passend onderwijs. Het lijkt erop dat de basale afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in bijna alle regio’s wel geregeld is. Maar juist als het ingewikkeld wordt of als het erop aan komt, gaat het nog wel eens mis. De organisatie van zorgplicht, maatwerk voor complexe ondersteuningsvragen en het voorkomen van thuiszitters – dat levert allemaal nog hoofdbrekens op. Ondertussen zijn de meeste leerkrachten in het primair onderwijs er niet van overtuigd dat er in hun klassen nog ruimte is voor meer leerlingen die extra tijd en aandacht vergen. Passend onderwijs staat. Maar het loopt nog niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Zorgplicht

FAQ: Cijfers passend onderwijs

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Een aantal cijfers met betrekking tot passend onderwijs worden gepubliceerd. Zo kunnen de volgende vragen kwantitatief beantwoord worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Data | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.