POM 2015 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Een cultuur van professionele ontwikkeling

Nico Eigenhuis | Tom Roetert

Eén van de sprekers op ‘Passend onderwijs in 1 dag’ is Tom Roetert, adviseur voor de AVS. Voorafgaand sprak ik met hem over zijn passie voor een klimaat van samen werken en samen leren in de school. De gedrevenheid is van zijn gezicht te lezen, zodra hij spreekt over belemmeringen en mogelijkheden om voor leerlingen een passende en inspirerende schoolomgeving te verzorgen. Hij blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Professionele cultuur

FAQ: Veel gestelde vragen rond het terugplaatsen van het speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins

Als een leerling eenmaal een plek heeft in het speciaal onderwijs, dan lijkt het vaak alsof dat voor de rest van de schoolcarrière zo blijft. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met passend onderwijs wordt een terugkeer naar een gewone school juist aangemoedigd. Hoe werkt dat? Zes vragen over de overstap van speciaal naar gewoon
onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Ron Benjamins | Hilde Mertens

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Handelingsgericht werken en de schoolleider

Tijn Nuyens | Noëlle Pameijer

Passend onderwijs wordt geassocieerd met ‘goed onderwijs voor alle leerlingen’, ‘geen kind tussen wal en schip’ en ‘geen leerling die buiten de boot valt’. Hoe beter de basisondersteuning is en hoe sterker de interne en externe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband, hoe meer leerlingen binnen de boot kunnen blijven. Handelingsgericht Werken versterkt de basisondersteuning van scholen. In dit artikel meer over vernieuwingen in het concept en 5 aandachtspunten voor
schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie

De 'best practice' van Nanja van Es

Nanja van Es

Nanja van Es is directeur van SBO Het Noorderlicht in Dordrecht, die volgend schooljaar fuseert met SBO De Anne Frank School.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Iedere leerling heeft recht op een goede relatie tussen zijn ouders en de school

Jack Biskop | Peter de Vries

“Leerlingsucces wordt voor een groot deel beïnvloed door positieve ouderbetrokkenheid,” zegt Peter de Vries. Niet alleen onderzoeken tonen dat aan, ook landen met de beste leerresultaten. Ouderbetrokkenheid is dus belangrijk genoeg om volop aandacht aan te geven. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De Vries werkt voor CPS en is auteur van een aantal boeken over ouderbetrokkenheid op scholen, zoals het ‘Handboek Ouders in de School’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Mensen zijn belangrijker dan regels

Ron Benjamins

Minder regels en meer ruimte voor eigen beleid in de eigen regio: passend onderwijs is een schoolvoorbeeld van decentralisatie en deregulering. Ondersteuning van leerlingen is niet meer afhankelijk van algemeen geldende, vooraf geregelde indicatiestellingen. Langzaamaan wordt duidelijker zichtbaar wat daarvoor in de plaats komt: het oordeel van mensen met verstand van zaken en gevoel voor kinderen. Het geheim van succesvol passend onderwijs zit in de mensen die het doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionele cultuur | Wet- en regelgeving

Checklist: Flitsbezoeken

Terwijl de schoolleider vergadert, stukken schrijft, met de bestuurder overlegt en ouders te woord staat, speelt het echte schoolleven zich af in de klas. Geen tijd voor klasbezoeken. Maar met flitsbezoeken kunt u snelle en gerichte feedback geven op het gedrag van de leraar. Een ideale vorm om de alledaagse schoolpraktijk te leiden. 7 kritische succesfactoren van flitsbezoeken op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Leiderschap/Directie

Samenwerken met jeugdhulp

Thieu Dollevoet | Dolf van Veen

Sinds januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp een feit. Dit moet lokaal leiden tot nauwere samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs. Dolf van Veen, voorzitter Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, spreekt zich uit over deze nieuwe ontwikkelingen: “De stand van zaken is niet hoopvol, terwijl ik toch een rasoptimist ben.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Denk niet in hekjes

Ron Benjamins | Dick Rasenberg

Nu samenwerkingsverbanden zicht krijgen op het organiseren van onderwijsondersteuning, is het tijd om de volgende stap te zetten. In de samenwerking met
jeugdhulp kan nog veel gewonnen worden, stelt Dick Rasenberg. Dat lukt alleen als iedereen echt bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerken

FAQ: Veel gestelde vragen rond professionalisering

Ron Benjamins

Als meer leerlingen met ondersteuning vaker in het regulier basisonderwijs les krijgen, vraagt dat om professionalisering van leraren. De meest gestelde vragen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van professionaliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Professionalisering

Checklist: Uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs

Pauline Demacker

Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs 12 januari 2015 (nr. 106517).
In haar uitspraak van 12 januari jl. heeft de commissie het systeem van de Wet passend onderwijs nog eens uiteengezet. De uitspraak maakt duidelijk welke stappen een school in de praktijk dient te zetten voordat een verwijderingsbeslissing kan worden genomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.