POM 2014 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Zorgen over verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp: Wat kunt u zelf doen?

Marit van Luijn | Bas Wesseldijk

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor school? En, wat kun je doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken

Iedereen kan erbij horen, en meedoen

Jacqueline Tournier

In 2008 schreef ik een column over onze dochter Sterre, destijds een kleuter van 6 jaar. Zij is behoorlijk anders, zij heeft het syndroom van Down. Ik schreef toen het volgende: “bij passend onderwijs voor Sterre denk ik aan een jas. Een jas geeft je warmte en bescherming en een jas moet goed passen, anders heb je er niets aan.” Ik vind het nog steeds een prachtige metafoor. Inmiddels zit Sterre in groep 8 en wil ik u mee laten kijken in het verleden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Leiderschap: balans tussen daadkracht en kwetsbaarheid

Nico Eigenhuis

Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie voor directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Checklist: Wat komt aan de orde in een aannamegesprek

Iedere school voert aannamegesprekken met ouders over de aanname van een leerling. De Wet passend onderwijs is een kaderstellende wet en het is aan het samenwerkingsverband om binnen deze kaders afspraken te maken met scholen. Hierin kan het samenwerkingsverband aangeven wat voor de betrokken scholen normatief gedrag is. Niet overal worden dezelfde afspraken gemaakt. Toch is er een aantal algemene punten voor zorgvuldig handelen tijdens een aannamegesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering | Wet- en regelgeving

Het OPP, wat staat daar eigenlijk in?

Guus Beenhakker

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen, moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. In zo’n OPP beschrijft de school welke doelen een leerling kan halen op de school waar hij les krijgt en hoe de school hem daarin ondersteunt. Veel scholen hebben geen of weinig ervaring met zo’n document, waardoor verwarring en onduidelijkheid ontstaat. De PO-raad organiseert bijeenkomsten voor schoolleiders en ib’ers, om
hen te informeren over de inhoud van het OPP en de regels die er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Wet- en regelgeving

5 Vragen aan Ciska Medendorp

Ciska Medendorp

Ciska Medendorp is coördinator aan de Prinses Beatrixschool te Urk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

De uitvoering van de zorgplicht

Jacques van den Born

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat een school in overleg met ouders een andere school moet vinden die een passend onderwijsaanbod kan realiseren en de betreffende leerling kan toelaten als de school waar de leerling is aangemeld dat onderwijsaanbod zelf niet kan bieden. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving | Zorgplicht

"Verwijder schotten tussen SO en SBO"

Guus Beenhakker | Ger van der Meer

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor de positie van SO- en SBO-scholen. De samenwerking onderling en met het regulier onderwijs kan nu anders en beter georganiseerd worden. Op De Houtmarkt in Leiden werkt men al enkele jaren met een systeem waarin SO en SBO geïndiceerde leerlingen gemengd in klassen zitten. “Een goed werkend systeem,” noemt locatiedirecteur Ger van der Meer het.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Organisatie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

FAQ: Positie van ouders binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

Met de start van passend onderwijs is de extra ondersteuning in het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is ook van toepassing op de positie van ouders, wat in combinatie met de invoering van de zorgplicht af en toe zorgt voor situaties waar we niet altijd meteen een goed antwoord op geven. Dit komt omdat de nieuwe wet om andere, nieuwe gedragingen vraagt. In deze rubriek worden enkele vragen die vaker voorkomen aan de orde gesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

Pauline Demacker

Met de invoering van passend onderwijs veranderen de regels rond het aannemen en verwijzen van leerlingen. Als ouders en school het niet eens worden, kan dat voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Die boog zich afgelopen zomer over de vraag of een school een leerling met het syndroom van Down mocht verwijderen. De situatie, de afweging, de uitspraak en de lessen op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Van vergaderen naar georganiseerd leren

Reinoud Buijs

Het onderwijs heeft een intensieve overlegcultuur. Werkgroepjes, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, bilateraaltjes, er wordt wat afgepraat. We praten over alles wat er op de school gebeurt, omdat we vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn en iedereen betrokken moet zijn. Maar veel teamleden hebben het gevoel dat de traditionele vergadering niet meer goed werkt. Hoe kan een vergadering écht bijdragen aan samen leren en ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele cultuur

FAQ: De aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen

Jacques van den Born

“Alleen voor zeer evidente casussen kan een TLV worden afgegeven voor de gehele schoolloopbaan primair onderwijs of voortgezet onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Checklist: Oplossingsgericht vergaderen doe je zo!

Vergaderingen zijn vaak tijdverslinders en energieslurpers. Toch voelt het samenkomen en bespreken als een heel logische en goede manier om tot besluiten te komen. Als we dan toch aangeboren vergaderaars zijn, hoe doen we dat dan het best? Oplossingsgericht vergaderen in vier stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Gespreksvoering

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.