POM 2014 nummer 4

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Aanname, ondersteuning en verwijzing binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs geeft aanleiding tot wijzigingen in het handelen bij de aanname, ondersteuning en verwijzing van leerlingen. Deze veranderingen vloeien voort uit de invoering van de zorgplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen op basis van afspraken binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Aan de hand van een drietal cases wordt een schets gemaakt van de nieuwe praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Praktijk | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Waarom is passend onderwijs een goed idee?

Tijn Nuyens

Met die vraag opende ik een toelichting op passend onderwijs, zo’n zeven of acht jaar geleden. De reacties uit de zaal, gevuld met ongeveer 60 schoolleiders en IB’ers, waren niet mals. Het kwam erop neer dat passend onderwijs, in de ogen van met name de directeuren, helemaal niet zo’n goed idee was.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Een (hoog)begaafde in de klas

Jet Barendrecht | Guus Beenhakker

In de afgelopen vijftien jaar is er op scholen steeds meer aandacht geschonken aan (hoog)begaafdheid. Ook in passend onderwijs moeten begaafde leerlingen een plaats krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften, de nota van Dekker (juni 2014) is hiervoor een goede aanzet. De zorgstructuur voor zwakkere leerlingen is over het algemeen prima, maar ook leerlingen aan de andere zijde van de intelligentiecurve moeten op een passende manier onderwijs krijgen. Jet Barendrecht is eigenaar van onderwijsbureau Slimpuls en expert op het gebied van begaafdheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Passend onderwijs: Hoe staan we er voor?

Jack Biskop | Peter Lemmens

Marja van Bijsterveldt, de vorige minister van Onderwijs, beloofde de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden bij de invoering van passend onderwijs. Afgelopen maart kon de Kamer de vierde voortgangsrapportage in ontvangst nemen en in juni volgde de vijfde. Begin juli debatteerde de Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. De vinger van de politiek ligt dus voortdurend op de pols van het passend onderwijs, maar wat leverden de voortgangsrapportages eigenlijk op? En hoe wordt de voortgang in de praktijk ervaren. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages kort op een rijtje gezet en vervolgens besproken met Peter Lemmens, consultant van BMC en betrokken bij de invoering van passend onderwijs in verschillende regio’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Praktijk

5 Vragen aan Marian van Dun

Marian van Dun

Vijf vragen aan Marian van Dun, directrice van KPO Basisschool Joseph in Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Een leerkracht wil gezien worden

Nico Eigenhuis

‘Waarnemen’ is vaak stap één van een managementmodel of een beleidscyclus. Het lijkt niet meer dan het onvermijdelijke opstapje voor het echte werk: doelen stellen, ambities formuleren en verandering brengen. Maar een directeur die goed kijkt en verbonden is met wat er nú in de school gebeurt is beter in staat om een team te leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

De school leidt, de inspectie volgt

Ron Benjamins | Arnold Jonk

Hoofdinspecteur Arnold Jonk over passend onderwijs en de rol van de inspectie: “Een school die haar beleid enkel laat leiden door wat ze denkt dat de inspectie wil, zal altijd achterblijven,” zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs. Hij spoort scholen aan om eigen ambities voor passend onderwijs te formuleren. Met een optimistische blik reageert hij op drie kritische kwesties: Wat als meer leerlingen met extra ondersteuning op school zitten en de gemiddelde opbrengsten achterblijven? Kan een school worden afgerekend als die het beleid van het samenwerkingsverband uitvoert? En hoe past de inspectie zichzelf eigenlijk aan het nieuwe onderwijsbeleid aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Jacques van den Born

Als leerlingen na 1 augustus 2014 willen instromen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs cluster 3 en 4, moeten zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afhandeling van een TLV. Deze verklaring is een wettelijk document dat aan bepaalde eisen moet voldoen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Wet- en regelgeving

SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

Arno Hogendoorn | Tijn Nuyens

In het Schoolondersteuninsgteam (SOT), voorgezeten door een orthopedagoog, staan de vragen van de leerling, de ouders en de leerkracht centraal. Deze vorm van overleg onderscheidt zich ten opzichte van wijkteams die al langer binnen en buiten dit swv bestaan. Arno Hoogendoorn schetst de urgentie voor een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen onderwijs en jeugdhulpverlening met de uitspraak: “de problemen die de scholen ervaren zijn de problemen van de wijk waarin deze leerlingen opgroeien”. Zowel het swv als de gemeente heeft geïnvesteerd in het SOT Bolnes. Het swv draagt de kosten van de orthopedagoog en de gemeente bekostigt de uren van de aanwezige CJG-medewerker. De school investeert door de inzet van IB-uren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Samenwerken

Van spullen en papieren naar mensen en manieren

Ron Benjamins | Nico Eigenhuis

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toetsen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht voor richtlijnen en grafieken dan voor het echte werk. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Data | Organisatie | Verantwoording

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.