POM 2014 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Sneller actie ondernemen dankzij HIA

Steffie van Gils

‘Handelingsgericht Integraal Arrangeren’ is een methode die scholen kan helpen de problematiek van een leerling beter te begrijpen en die snel en adequaat handelen mogelijk maakt. Open communicatie en een gericht plan van aanpak staan centraal. Op de Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis startten ze een jaar geleden een pilot.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Gespreksvoering | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Groei meten voor passend onderwijs?

Thieu Dollevoet

Er is onlangs een boekwerkje uitgekomen van twee medewerkers van het CPS dat ‘Groei meten voor passend onderwijs?’ als ondertitel draagt. Beide auteurs pleiten daarin voor de inzet van RTI (Response To Intervention). Dit is een systematiek voor onderzoek naar de leerbaarheid op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Vijf mythes over passend onderwijs

Ron Benjamins

Op 1 augustus wordt passend onderwijs realiteit. We gaan nooit meer naar de PCL met een onderwijskundig rapport en hoeven nooit meer te bedelen om een rugzak. Wat hebben we gefoeterd op het huidige systeem. Maar wat krijgen we ervoor terug? Daar hoor je wilde verhalen over bij de koffie. De zin en onzin van vijf mythes over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Checklist: Wat moet geregeld zijn op 1 augustus?

Ron Benjamins

In december heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer op een rij gezet wat precies geregeld moet zijn als passend onderwijs ingaat. Dit is de checklist voor uw school en samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Guus Beenhakker | Kees Kuijs

Reguliere scholen en scholen voor cluster 3 en 4 zullen door passend onderwijs meer en beter moeten samenwerken. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Dat vindt Kees Kuijs, ervaringsdeskundige speciaal onderwijs. Twee schooldirecteuren uit het so reageren op zijn visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Bekostiging | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

5 Vragen aan Martijn Mulder

Martijn Mulder

Vijf vragen aan Martijn Mulder, directeur van CB De Oliebron in Schoonebeek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Duurzaam leiding geven kent lengte, breedte en diepte

Nico Eigenhuis

Binnenkort moet het gebeuren: dan zijn scholen verantwoordelijk voor het creëren van passend onderwijs voor elke leerling. Dat wil zeggen dat ze een passende onderwijscontext vinden voor leerlingen die niet vanzelfsprekend ‘lekker meekomen’. Dat kan zijn in de eigen school, in een andere school of in een school met extra speciale deskundigheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering | Verandering

Het schoolondersteuningsprofiel als levend document in het samenwerkingsverband passend onderwijs

Tijn Nuyens | Jos van der Pluijm

Scholen zijn wettelijk verplicht om per augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In het SOP legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise nog moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (professionalisering van) leraren. In dit artikel gaan we in op hoe het schoolondersteuninsgprofiel een werkdocument kan zijn dat een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van passend onderwijs op het niveau van het bestuur en het samenwerkingsverband. We gaan in op de vraag hoe het SOP benut kan worden om actief de kwaliteit van de ondersteuning op
school binnen het bestuur en het samenwerkingsverband te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Zorgplicht en positionering van de ouders

Jacques van den Born

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Goed idee: "Aan de slag met gedrag"

Marguerite Tuijn

Op een tweetal scholen in Leiden en Breda zijn dit jaar impulsklassen van start gegaan. Hier nemen leerlingen hun ouders mee naar school en werken samen aan beter gedrag in de klas. De methode is tien jaar geleden in Denemarken opgezet en nu door adviesbureau Impuls verder ontwikkeld voor Nederlandse scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gedrag | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Hoe leggen we het uit? 7 Communicatietips voor directeuren

Ron Benjamins

Over passend onderwijs hebben de meeste mensen meer vragen dan antwoorden. Hoe gaat het straks precies werken en wat is eigenlijk de bedoeling? Er zijn nog niet veel mensen die daar een klip en klaar verhaal over hebben. Het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht: leerkrachten zijn afhankelijk van de ib’er, die wacht op de directeur, die wacht op het schoolbestuur, die wacht op het samenwerkingsverband, die wacht op de PO-raad, die wacht op het Ministerie, die wacht op de Tweede Kamer… Maar wat kun je als schooldirecteur nu doen om de communicatie over passend onderwijs te starten? Zeven tips waar je morgen aan kunt beginnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Leiderschap/Directie | Passend onderwijs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.