POM 2014 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht

Nico Eigenhuis | Maarten de Laat

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt Maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionalisering kunnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Eigenaarschap | Professionalisering | Samenwerken

Waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten

Jack Biskop

Passend onderwijs, transitie jeugdzorg, overheveling AWBZ, enzovoort, enzovoort. Het is een spannende tijd waarin we leven met veel veranderingen en eigenlijk
is er ook niets tegen al die plannen en doelen. Uiteindelijk gaat het om meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en professionals, eigen kracht, betere samenwerking, één gezin-één plan-één aanpak en vooral voorkómen is beter dan genezen. Onderwijs en zorg staan voor grote veranderingen. Morgen wordt het
beter. Of wordt het overmorgen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Passend onderwijs

Van leerorganisatie naar lerend organisme

Walter van de Calseyde | José Dankers

De neiging om continu te veranderen en te verbeteren zit idealiter in de genen van elke onderwijsprofessional. Met passend onderwijs op komst lijkt er sowieso geen ontkomen aan steeds meer en verder professionaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je team vaardigheden ontwikkelt die relevant zijn voor passend onderwijs? Kan iedere leraar eigenlijk wel voldoende vaardigheden opdoen om over een paar maanden goed te kunnen gedijen in die nieuwe situatie op school? Hoe neem je als bestuurder of manager je team(s) daarin mee?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Verandering

Checklist: Professionaliseren van uw team

Nico Eigenhuis

Om passend onderwijs te realiseren is professionalisering van de teamleden belangrijk. Professionalisering heeft als doel de vakbekwaamheid te versterken en het arsenaal aan handelingsmogelijkheden te vergroten. Het vereist een lerende cultuur op school. Daarvoor is een aantal voorwaarden te onderscheiden die hieronder worden benoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Professionalisering

Het aftellen is begonnen

Ron Benjamins

De invoering van passend onderwijs heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen van de politiek en landelijke organisaties. Over een half jaar gaat de nieuwe wet- en regelgeving in. Uit voortgangsrapportages blijkt dat nog lang niet alles geregeld is. De boodschap aan samenwerkingsverbanden is: schuif praktische zaken niet verder voor je uit en maak duidelijk aan leraren en ouders wat zij kunnen verwachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

5 Vragen aan Rien van den Heuvel

Rien van den Heuvel

Vijf vragen aan directeur van de Schaepmanschool, een Jenaplanschool met drie locaties in Barendrecht en Ridderkerk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Leidinggeven aan leraren

Nico Eigenhuis

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

Steffie van Gils | Anouk Gommers

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Ouderbetrokkenheid en individuele ondersteuningsbehoefte

Jacques van den Born

Met de invoering van de Wet op passend onderwijs wordt de ouderbetrokkenheid op een aantal onderwerpen expliciet geregeld, zowel ten aanzien van de individuele leerling die extra ondersteuning behoeft als op het beleid en de inrichting van de organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

De 'inhoud' kan prima de 'vorm' volgen - het model 'Zeeuws-Vlaanderen'

Michiel Minderhoud

Bij de inrichting van samenwerkingsverband PO2903 stonden de schoolbesturen van Zeeuws-Vlaanderen voor dezelfde ‘rijstebrijberg’ waar elk Nederlands samenwerkingsverband in oprichting mee geconfronteerd werd. Inhoudelijke thema’s, wettelijke voorschriften, keuze rechtspersoon, gouvernance, dilemma’s rond macht en geld en communicatieve uitdagingen. Waar te beginnen en hoe te beginnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Checklist: Succesvol samenwerken

Ron Benjamins

Betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, dat is één van de doelen van passend onderwijs. Iedereen begrijpt het belang daarvan. Goede samenwerking kan het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Slechte samenwerking leidt tot ellende voor iedereen die bij een gezin betrokken is. Toch is het niet gemakkelijk om als professionals goed met elkaar samen te werken. Zes punten die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Wat doen we met Tim?

Jacques van den Born

Passend onderwijs maakt het mogelijk om meer ondersteuning op maat voor leerlingen te organiseren. Dat biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders, school en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om die kansen te benutten. Zoals bij Tim, een jongen die nu in groep 7 zit. Iedereen vraagt zich af: ‘Wat nu? Wat is het beste om te doen?’ Niemand biedt garantie voor de goede afloop. Juist daarom is het een leerzame casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.