POM 2013 nummer 3

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Financiën binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

Een kwestie van begrijpen en maken van verantwoorde keuzes binnen wettelijke kaders

Vaak hoor je dat passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel is en dat we naar verwachting in de toekomst nog meer leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben met minder middelen in de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod moeten bieden. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt in grote lijn van de toekomstige bekostiging op een rij gezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Het gaat niet om het geld

Luuk van Aalst | Ron Benjamins | Rich van den Berg

‘Eigenlijk wil ik het helemaal niet over geld hebben,’ zegt Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband in de regio Leiden. ‘Het gaat niet om het geld, het gaat om een andere manier van kijken naar wat kinderen nodig hebben om passend onderwijs te krijgen.’ Haar samenwerkingsverband heeft geen geldzorgen. De komende jaren komt er geld bij. Dat geldt niet voor het samenwerkingsverband van Luuk van Aalst uit Zutphen. De komende jaren moet hij anderhalf miljoen euro inleveren. ‘Daar zijn we bezorgd om. Maar toch lukt het om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe manier van werken voor zorgleerlingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Checklist: 5 vragen over het geld waar het SWV een antwoord op heeft

Ron Benjamins

Volgend schooljaar krijgt het samenwerkingsverband een budget waarmee extra ondersteuning betaald kan worden voor leerlingen die dat nodig hebben. Hoe wordt dat geld straks ingezet en hoe kan uw school daarvan gebruik maken? Aan de hand van deze vijf vragen krijgt u snel een beeld van hoe uw samenwerkingsverband omgaat met de beschikbare middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Bekostiging

Vanaf nu gaat het om de inhoud

Ron Benjamins | Rinda den Besten

‘Het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden heeft heel veel tijd en energie gekost. En dat is ook logisch. Nu is de inhoud aan de beurt,’ vindt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad over de invoering van passend onderwijs, negen maanden voordat de wet ingaat. ‘Er zijn nog steeds mensen die denken dat er straks bussen vol met moeilijke leerlingen naar gewone scholen komen, maar dat is helemaal niet zo.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

5 Vragen aan Dave Engsberg-Kleijkers

Dave Ensberg-Kleijkers

Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurssecretaris speciaal onderwijsscholen Het Poortje en Vijverhofschool, onderdeel van de Talentencampus Venlo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Lerende leider of gehaaste manager?

Nico Eigenhuis

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijken waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Gemeenten en SWV PO 2808

Jolyn Laurs-Breur | Tijn Nuyens | Kees van Wel

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Arrangeren | Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Jeugdhulp

Inhoud van het ondersteuningsplan

Jacques van den Born

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet opstellen voor een periode van 4 jaar. In het wettelijk kader en het Referentiekader PO staat een nadere concretisering van de inhoud ervan. Ook wordt uiteengezet wat de rol is van de gemeenten en van de inspectie en de wijze waarop medezeggenschap is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Succesvolle overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Guus Beenhakker

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er samen voor dat leerlingen uit groep acht goed worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken de stap van vaste klas met leerlingen van verschillende niveaus en een groepsleerkracht, naar een setting waarin ze op hun eigen niveau les krijgen van vakdocenten. Een grote groep leerlingen kan die stap aan, voor anderen is dit niet makkelijk. Hoe kan het basisonderwijs leerlingen hierbij het best ondersteunen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Checklist: Overdracht naar het voortgezet onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

De ervaringen van de onderwijsconsulent

Jack Biskop | Egbert Vleeming

In 2002 trad de Leerlinggebonden Financiering (LGF), ook wel het ‘rugzakje’ genoemd, in werking. In die tijd is ook besloten om een onafhankelijke adviseur aan te stellen om te bemiddelen in die gevallen waar ouders en scholen geen overeenstemming bereikten over toelating of verwijdering, de inzet van de rugzakmiddelen of het handelingsplan. Deze adviseur is de onderwijsconsulent, die tot op de dag van vandaag ouders en scholen onafhankelijk bijstaat. Jack Biskop praat met onderwijsconsulent Egbert Vleeming over zijn werk en over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.