Zoeken op rubriek 'FAQ'

FAQ: Veel gestelde vragen rond het terugplaatsen van het speciaal naar gewoon onderwijs

POM 2015 nummer 2

Als een leerling eenmaal een plek heeft in het speciaal onderwijs, dan lijkt het vaak alsof dat voor de rest van de schoolcarrière zo blijft. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met passend onderwijs wordt een terugkeer naar een gewone school juist aangemoedigd. Hoe werkt dat? Zes vragen over de overstap van speciaal naar gewoon
onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing
Rubriek: FAQ

FAQ: Veel gestelde vragen rond de overgang van PO naar VO onder passend onderwijs

POM 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht
Rubriek: FAQ

FAQ: Positie van ouders binnen passend onderwijs

POM 2014 nummer 5

Met de start van passend onderwijs is de extra ondersteuning in het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is ook van toepassing op de positie van ouders, wat in combinatie met de invoering van de zorgplicht af en toe zorgt voor situaties waar we niet altijd meteen een goed antwoord op geven. Dit komt omdat de nieuwe wet om andere, nieuwe gedragingen vraagt. In deze rubriek worden enkele vragen die vaker voorkomen aan de orde gesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: FAQ

FAQ: Cijfers passend onderwijs

POM 2015 nummer 4

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Een aantal cijfers met betrekking tot passend onderwijs worden gepubliceerd. Zo kunnen de volgende vragen kwantitatief beantwoord worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: FAQ

FAQ: Cijfers over passend onderwijs

POM 2017 nummer 5

Het programma De Monitor presenteerde onlangs tragische cijfers over passend onderwijs. De redactie van PO Magazine vindt deze berichtgeving eenzijdig negatief en wil daar vanuit de werkpraktijk op reageren. Daarbij vinden wij ook dat De Monitor voorzichtiger zou mogen zijn met haar interpretaties en conclusies uit een mager enquêteonderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Verantwoording | Werkbeleving
Rubriek: FAQ

FAQ: Veel gestelde vragen over zorgplicht

POM 2015 nummer 1

Sinds augustus hebben schoolbesturen zorgplicht voor leerlingen. Dat betekent dat een school in overleg met ouders een andere school moet vinden die een passend onderwijsaanbod kan realiseren als de school waar de leerling is aangemeld dat onderwijsaanbod niet zelf kan bieden. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Zorgplicht
Rubriek: FAQ

FAQ: Veel gestelde vragen rond professionalisering

POM 2015 nummer 2

Als meer leerlingen met ondersteuning vaker in het regulier basisonderwijs les krijgen, vraagt dat om professionalisering van leraren. De meest gestelde vragen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van professionaliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering
Rubriek: FAQ

FAQ: De aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen

POM 2014 nummer 5

“Alleen voor zeer evidente casussen kan een TLV worden afgegeven voor de gehele schoolloopbaan primair onderwijs of voortgezet onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Rubriek: FAQ