Zoeken op rubriek 'Interview'

Zorgplicht, centraal begrip in passend onderwijs

POM 2013 nummer 2

Het schoolbestuur heeft straks de plicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Wat betekent dat precies en is een basisschool straks verplicht om iedere leerling aan te nemen? We bespreken dit in en vraaggesprek met professor dr. Paul J.J. Zoontjens, over rechten en plichten, haken en ogen, theorie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht
Rubriek: Interview

Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht

POM 2014 nummer 1

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt Maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionalisering kunnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering
Rubriek: Interview

"Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

POM 2016 nummer 4

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie
Rubriek: Interview

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs
Rubriek: Interview

Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen

POM 2017 nummer 5

Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders. Scholen moeten leerlingen daarom op verschillende wijze ondersteunen bij het leren, en ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol en even kansrijk is voor hen allemaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording
Rubriek: Interview

Passend onderwijs lukt niet alleen

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Interview

'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

POM 2020 nummer 1

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Interview

Een cultuur van professionele ontwikkeling

POM 2015 nummer 2

Eén van de sprekers op ‘Passend onderwijs in 1 dag’ is Tom Roetert, adviseur voor de AVS. Voorafgaand sprak ik met hem over zijn passie voor een klimaat van samen werken en samen leren in de school. De gedrevenheid is van zijn gezicht te lezen, zodra hij spreekt over belemmeringen en mogelijkheden om voor leerlingen een passende en inspirerende schoolomgeving te verzorgen. Hij blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Professionalisering
Rubriek: Interview

Een eigen koers: directeur Ton Rijk over de ontwikkeling van zijn samenwerkingsverband in Bergen op Zoom

POM 2013 nummer 1

Een goed schoolondersteuningsprofiel past bij het beleid van het samenwerkingsverband en nodigt scholen uit om te ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van Ton Rijk. Omdat hij zich in bestaande instrumenten niet goed kan vinden, heeft hij een eigen aanpak ontwikkeld waarmee hij de basis voor ondersteuningstoewijzing in zijn samenwerkingsverband legt. Een verslag over samenhang, voor de troepen uit lopen en de professionaliteit van schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Rubriek: Interview

Onrust bij het schoolhek

POM 2013 nummer 2

Straks zijn er geen landelijke indicaties meer voor zorgleerlingen. Het onderwijs is dan zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing voor alle leerlingen. Dat zorgt voor veel onrust. Sommige ouders vragen zich af hoe hun kind straks de ondersteuning krijgt die nu nog in het rugzakje zit en andere ouders zijn bang dat de leerkracht straks geen tijd meer heeft voor ‘gewone’ leerlingen. Schooldirecteuren vrezen dat hun school overspoeld wordt met leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Er moet dus een fair en duidelijk aannamebeleid zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

Het gaat niet om het geld

POM 2013 nummer 3

‘Eigenlijk wil ik het helemaal niet over geld hebben,’ zegt Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband in de regio Leiden. ‘Het gaat niet om het geld, het gaat om een andere manier van kijken naar wat kinderen nodig hebben om passend onderwijs te krijgen.’ Haar samenwerkingsverband heeft geen geldzorgen. De komende jaren komt er geld bij. Dat geldt niet voor het samenwerkingsverband van Luuk van Aalst uit Zutphen. De komende jaren moet hij anderhalf miljoen euro inleveren. ‘Daar zijn we bezorgd om. Maar toch lukt het om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe manier van werken voor zorgleerlingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk
Rubriek: Interview

Eén samenwerkingsverband, drie culturen

POM 2015 nummer 1

In het zuiden van Drenthe ligt een uitgestrekt samenwerkingsverband, rond de drie kernen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Leon ’t Hart coördineert passend onderwijs in het gebied waar het onderwijs nauwelijks in één werkwijze te vangen is. En dat hoeft ook niet. In Drenthe wordt optimaal gebruik gemaakt van de flexibiliteit die passend onderwijs mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Interview

De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader

POM 2015 nummer 4

Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording
Rubriek: Interview

Andy Hargreaves over 'uplifting leadership'

POM 2015 nummer 5

Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de vraag die Hargreaves centraal stelt, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’. Een impressie van de bijeenkomst en een paar inzichten van de ‘master’ zelf op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie
Rubriek: Interview

Niet breken maar bouwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

"Autisme en passend onderwijs komende jaren hoog op de agenda"

POM 2016 nummer 3

De Willibrordusschool in Herveld heeft in de afgelopen jaren onderwijs ontwikkeld voor kinderen met autisme in de klas. “Het vergt veel maatwerk en een kant en klaar programma past eigenlijk nooit. Elk kind met autisme heeft andere onderwijs- en begeleidingsbehoeften,” vertelt adjunct-directeur Maaike Jansen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ondersteuning (extra) | Organisatie
Rubriek: Interview

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Nieuwe gereedschapskist voor leraren en begeleiders

POM 2016 nummer 4

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend onderwijs. “We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: beter toegerust om het passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Passend onderwijs
Rubriek: Interview

'Inclusief onderwijs is lef tonen en je ambitie waarmaken'

POM 2017 nummer 1

Een structuurklas in een gewone school

Ruim negen jaar geleden was er op basisschool De Dukdalf in Almere al sprake van passend onderwijs avant la lettre. Van meet af aan bestond bij de medewerkers de ambitie om inclusief alles uit leerlingen te halen wat erin zit. ‘Geen kind de wijk uit’, luidt nog steeds hun motto. Deze onderwijsambitie heeft geleid tot de vorming van een extra ‘structuurgroep’ bestaande uit cluster4-leerlingen, voornamelijk met autisme en ppd-nos. Het is een in ons land tamelijk uniek
‘groep-in-school-model’ tussen het so en regulier onderwijs. “Leerlingen worden bij ons niet gelabeld voor het leven, maar flexibel begeleid naar een zo hoog
mogelijk niveau”, stelt directeur Margareth van Meerveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie
Rubriek: Interview

"Kinderen leren op school, thuis en in de buurt"

POM 2017 nummer 2

René Diekstra over passend leren

“Ik vind de term passend onderwijs onjuist. Het gaat niet om passend onderwijs, maar om passend leren. Het gaat erom dat een kind leert op een manier die optimaal past bij dat kind. Onderwijs is slechts een van de factoren van dat leren. En in sommige gevallen niet eens per se de voornaamste.” Een gesprek met René Diekstra over gezamenlijke doelen voor ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. “Wat zijn nu eigenlijk onze doelen voor opvoeding, welke levensvaardigheden willen we kinderen leren? Eigenlijk hebben we dat bar slecht geformuleerd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Interview

Van leerorganisatie naar lerend organisme

POM 2014 nummer 1

De neiging om continu te veranderen en te verbeteren zit idealiter in de genen van elke onderwijsprofessional. Met passend onderwijs op komst lijkt er sowieso geen ontkomen aan steeds meer en verder professionaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je team vaardigheden ontwikkelt die relevant zijn voor passend onderwijs? Kan iedere leraar eigenlijk wel voldoende vaardigheden opdoen om over een paar maanden goed te kunnen gedijen in die nieuwe situatie op school? Hoe neem je als bestuurder of manager je team(s) daarin mee?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Verandering
Rubriek: Interview

Landelijke ouderraad: schakel tussen ouder, school en politiek

POM 2014 nummer 2

Met de invoering van passend onderwijs verandert ook de rol van ouders. Er komt meer ruimte voor meedenken en meebeslissen via een eigen raad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek. “Als ouders zich betrokken voelen, gaan de schoolprestaties van de leerlingen omhoog,” zegt directeur Peter Hulsen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Interview

De 'best practice' van Mischa Put

POM 2015 nummer 3

De ‘best practice’ van Mischa Put van twee kleine scholen De Wegwijzer in Piershil en De Ontmoeting in Capelle aan den IJssel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn

POM 2016 nummer 1

Professor Alma Harris over gespreid leiderschap in school.

‘Leraren die in de praktijk gestimuleerd worden om leiderschap te tonen, dat is gespreid leiderschap. In de meeste scholen bestaat een hiërarchie van schoolleider, bouwcoördinatoren en specialisten. Dat is een manier van kijken naar leiderschap. Maar in alle scholen zijn veel leiders, ook al zijn ze geen schoolleider. Het gaat om informeel leiderschap.’ Aan het woord is Alma Harris uit Londen, een toonaangevende hoogleraar als het gaat om schoolontwikkeling. Wat is haar idee over gespreid leiderschap?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie
Rubriek: Interview

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

POM 2020 nummer 2

Interview met Niek Frans (RUG) over toetsen van kleuters

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen, en daarom mogen toetsen in de kleuterklas vanaf augustus 2022 niet meer. Terecht? Niek Frans (RUG) onderzocht de voorspellende waarde van de toetsen en ontdekte iets dat hem verraste. Wij spraken met hem over toetsing, statistiek en teaching to the test. “Het is een statistisch gegeven dat niet iedereen gemiddeld kan zijn.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderzoek
Rubriek: Interview

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

POM 2015 nummer 2

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht
Rubriek: Interview

Werken aan de basis van passend onderwijs

POM 2021 nummer 1

Interview met Sharon Martens, Lerarencollectief

Vlak voor de ministeriële voortgangsrapportage van november 2020 kwam het nieuw opgerichte Lerarencollectief met een eigen evaluatie passend onderwijs. De leraren vertellen op basis van een breed uitgezette en ingevulde enquête over de stand van zaken in de klas, na zes jaar passend onderwijs. Begrippen als handelingsverlegenheid, het vinden van een passende plek voor zorgleerlingen en de onder druk staande onderwijskwaliteit komen aan de orde. Een belangrijke bevinding is dat passend onderwijs nooit een eerlijke kans heeft gekregen. Het is te veel gegaan over accentverschuivingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

ÉigenWijsheid vertegenwoordigt thuiszittende jongeren

POM 2022 nummer 3

In Nederland gaan duizenden kinderen en jongeren niet naar school. In plaats daarvan zitten ze thuis. In de zoektocht naar oplossingen voor dit grote probleem wordt er vaak over in plaats van met deze jongeren gepraat. Terwijl juist deze groep bij uitstek weet waar het huidige onderwijssysteem tekortschiet. LAKS heeft daarom, in samenwerking met de Number5 foundation, een vertegenwoordiging van thuiszittende leerlingen opgezet. Op 2 juni 2021 is de Adviesraad ÉigenWijsheid gelanceerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

Vanaf nu gaat het om de inhoud

POM 2013 nummer 3

‘Het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden heeft heel veel tijd en energie gekost. En dat is ook logisch. Nu is de inhoud aan de beurt,’ vindt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad over de invoering van passend onderwijs, negen maanden voordat de wet ingaat. ‘Er zijn nog steeds mensen die denken dat er straks bussen vol met moeilijke leerlingen naar gewone scholen komen, maar dat is helemaal niet zo.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs
Rubriek: Interview

Vorm de balans!

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs
Rubriek: Interview

'Niet rekenen, maar naar buiten met de kids!'

POM 2020 nummer 1

Een interview met Arnout van den Bossche

Als je Arnout van den Bossche op straat tegenkomt, zou je nooit vermoeden dat hij comedian is: eenvoudig kostuum met gekleurde das, zakelijk brilletje en een kort gewiek(s)t kapsel. Je zou wedden dat hij onderweg is naar zijn werk, ergens in een groot betonnen gebouw. Heel lang was Arnout inderdaad actief in het bedrijfsleven, zoals het kader laat zien in vele functies. Nu is hij echter een heel andere weg ingeslagen: hij legt vanaf het podium aan allerlei soorten publiek uit hoe je een burn-out oploopt, ermee omgaat en er afscheid van neemt. Maar niet door lezingen met flashy powerpointpresentaties en veel statistiek. Nee: door humor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Werkbeleving
Rubriek: Interview

De inclusieve leraar

POM 2021 nummer 3

Neely Anne was jarenlang lector en onderzoeker ‘Inclusieve Klassen’ bij Driestar Hogeschool. Inmiddels is zenet gestart als directeur van het Samenwerkingsverband PPO Hoeksche Waard, regio 28.04. Bovendien is ze toezichthouder bij de inclusieve basisschool De Kroevendonk in Roosendaal. De redactie van PO Magazine interviewt Neely Anne de Ronde-Davidse over passend onderwijs en opleidingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Karin van den Hoven

POM 2013 nummer 2

Directeur Basisschool De Kubus in Amersfoort

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Dave Engsberg-Kleijkers

POM 2013 nummer 3

Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurssecretaris speciaal onderwijsscholen Het Poortje en Vijverhofschool, onderdeel van de Talentencampus Venlo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

POM 2014 nummer 3

Reguliere scholen en scholen voor cluster 3 en 4 zullen door passend onderwijs meer en beter moeten samenwerken. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Dat vindt Kees Kuijs, ervaringsdeskundige speciaal onderwijs. Twee schooldirecteuren uit het so reageren op zijn visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Marian van Dun

POM 2014 nummer 4

Vijf vragen aan Marian van Dun, directrice van KPO Basisschool Joseph in Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

De 'best practice' van Gerard Kusters

POM 2015 nummer 1

Gerard Kusters is directeur van de mytylschool te Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Teun Dekker

POM 2013 nummer 1

Kinderen groeien met elkaar op en leren van en met elkaar. Dat is een belangrijk uitgangspunt van De Kroevendonk in Roosendaal, waar Teun Dekker directeur – bestuurder is. De school is een eenpitter en vaart de koers om onderwijs te willen geven aan in principe alle kinderen in de basisschoolleeftijd, wat hun talenten en achtergronden ook zijn. Vijf vragen aan Teun Dekker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Rien van den Heuvel

POM 2014 nummer 1

Vijf vragen aan directeur van de Schaepmanschool, een Jenaplanschool met drie locaties in Barendrecht en Ridderkerk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB)

POM 2014 nummer 2

Vijf vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Martijn Mulder

POM 2014 nummer 3

Vijf vragen aan Martijn Mulder, directeur van CB De Oliebron in Schoonebeek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

5 Vragen aan Ciska Medendorp

POM 2014 nummer 5

Ciska Medendorp is coördinator aan de Prinses Beatrixschool te Urk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Interview

Kwaliteitsondersteuners: de 'kritische vriend' van de directeur

POM 2015 nummer 4

In Nederland hebben scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties verschillende manieren gevonden voor het inrichten van de kwaliteitsondersteuning. Stichting SKOzoK (Noord-Brabant) is een cluster van 30 scholen in verschillende grootten en maten. Deze scholen werken en professionaliseren via een groep van 17 kwaliteitsondersteuners en zijn daarmee uniek in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie
Rubriek: Interview

De 'best practice' van Paul van Hees

POM 2016 nummer 3

Paul van Hees is directeur van onder meer OBS Darwin in Oisterwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Praktijk
Rubriek: Interview

Iedere leerling heeft recht op een goede relatie tussen zijn ouders en de school

POM 2015 nummer 2

“Leerlingsucces wordt voor een groot deel beïnvloed door positieve ouderbetrokkenheid,” zegt Peter de Vries. Niet alleen onderzoeken tonen dat aan, ook landen met de beste leerresultaten. Ouderbetrokkenheid is dus belangrijk genoeg om volop aandacht aan te geven. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De Vries werkt voor CPS en is auteur van een aantal boeken over ouderbetrokkenheid op scholen, zoals het ‘Handboek Ouders in de School’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Interview

Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal

POM 2022 nummer 1

Een kind heeft meer begeleiding nodig op school. Er moet een oplossing komen. Ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek over passend onderwijs. Lobke Vlaming verzucht: ‘En dan gebeurt vaak wat koste wat het kost vermeden moet worden: aan tafel gaat het al snel over alle mogelijke regels en protocollen en niet meer over het allerbelangrijkste. Namelijk wat het beste is voor het kind.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Interview

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg

POM 2022 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg (Onderwijscollectief VPR) is een collectieve samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden voor passend primair (voorheen Kindkracht) en voortgezet onderwijs (voorheen VO-VPR). Deze intensieve samenwerking is er sinds een jaar. Onder deze organisatie vallen 58 basisscholen en 15 vo-scholen, allen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en in Rotterdam gevestigd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview | Praktijk

Integrale kindcentra in Uitgeest

POM 2022 nummer 4

Margriet Speklé is directeur Kindcentra Centrum Uitgeest. Zij is samen met haar team de uitdaging aangegaan om 3 scholen om te vormen naar 2 nieuwe kindcentra. Op 9 januari 2023 opent KC Cornelis voor het eerst haar deuren en de opening van KC Binnenmeer staat gepland in de zomer 2024.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Integraal
Rubriek: Interview

Gemeenten en SWV PO 2808

POM 2013 nummer 3

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW)
Rubriek: Interview

De school leidt, de inspectie volgt

POM 2014 nummer 4

Hoofdinspecteur Arnold Jonk over passend onderwijs en de rol van de inspectie: “Een school die haar beleid enkel laat leiden door wat ze denkt dat de inspectie wil, zal altijd achterblijven,” zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs. Hij spoort scholen aan om eigen ambities voor passend onderwijs te formuleren. Met een optimistische blik reageert hij op drie kritische kwesties: Wat als meer leerlingen met extra ondersteuning op school zitten en de gemiddelde opbrengsten achterblijven? Kan een school worden afgerekend als die het beleid van het samenwerkingsverband uitvoert? En hoe past de inspectie zichzelf eigenlijk aan het nieuwe onderwijsbeleid aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording
Rubriek: Interview

De 'best practice' van Koos Henkens

POM 2016 nummer 1

Koos Henkens is werkzaam bij OBS de Bolster in Sint Michielsgestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

'Opbouwen vanuit het onderwijs zelf!'

POM 2021 nummer 1

Interview met Dolf van Veen over inclusief onderwijs

De minister en Tweede Kamer hebben een koers uitgezet naar meer inclusief onderwijs in Nederland. In nummer 2020-5 (november) van PO Magazine belichtten we al de Talentencampus Eigen Wijs in Leeuwarden, waar een sbo- en bao-school én een kinderopvangorganisatie in één pand gevestigd zijn en intensief met elkaar optrekken. Dat maakte nieuwsgierig: hoe is het met de beweging in Nederland naar inclusief onderwijs, wie zijn daarbij betrokken en zijn er nog meer
goede voorbeelden? Deze vragen brachten ons bij Dolf van Veen, een van de drijvende krachten achter de beweging Naar inclusiever onderwijs. We spraken met hem over wat er nodig is om inclusief onderwijs in Nederland tot ontwikkeling te brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

Ouders zijn motor voor ontwikkeling van kind

POM 2021 nummer 2

Oudersteunpunt bij SWV Noord-Kennemerland

Op de website van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland staat te lezen: ‘Passend onderwijs voor je kind staat of valt met een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en school. Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen.’ Om dat concreet te maken is twee jaar geleden het Oudersteunpunt ingericht: met en door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie
Rubriek: Interview

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

POM 2014 nummer 1

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Interview

Het schoolondersteuningsprofiel als levend document in het samenwerkingsverband passend onderwijs

POM 2014 nummer 3

Scholen zijn wettelijk verplicht om per augustus 2014 een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In het SOP legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise nog moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (professionalisering van) leraren. In dit artikel gaan we in op hoe het schoolondersteuninsgprofiel een werkdocument kan zijn dat een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van passend onderwijs op het niveau van het bestuur en het samenwerkingsverband. We gaan in op de vraag hoe het SOP benut kan worden om actief de kwaliteit van de ondersteuning op
school binnen het bestuur en het samenwerkingsverband te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Rubriek: Interview

"Verwijder schotten tussen SO en SBO"

POM 2014 nummer 5

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor de positie van SO- en SBO-scholen. De samenwerking onderling en met het regulier onderwijs kan nu anders en beter georganiseerd worden. Op De Houtmarkt in Leiden werkt men al enkele jaren met een systeem waarin SO en SBO geïndiceerde leerlingen gemengd in klassen zitten. “Een goed werkend systeem,” noemt locatiedirecteur Ger van der Meer het.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

Heb een visie, maar welke?

POM 2018 nummer 1

“Er bestaat niet één zaligmakende visie die werkt in het onderwijs”, weet Pedro de Bruyckere. “Daarom heb ik geen kant en klare visie die scholen zouden moeten uitdragen. Een visie die perfect past, is voor elke school anders. En met beleid dat bij de ene school heel goed werkt, kan een andere school waarschijnlijk niet uit de voeten.” Het is goed voor een school om een duidelijke visie te hebben, maar welke past dan het best en hoe ontwikkel je die het best?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie
Rubriek: Interview

Triade: leidend in communicatie, basis voor organiseren

POM 2022 nummer 3

Ouders en scholen besluiten samen wat de passende plek is

Onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Zuid-Kennemerland primair onderwijs (SWV PO-ZK) vallen circa 90 scholen voor primair onderwijs. Het heeft een eigen kijk op ouderbetrokkenheid op de aangesloten scholen. Daarover spreken we met Maroes Albers (directeur-bestuurder), Henriette Lemmen en Petra den Boer (ouderconsulenten bij het Onderwijsloket van SWV PO-ZK).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

POM 2013 nummer 1

De verplichte invoering van passend onderwijs heeft invloed meerdere bestuursniveaus binnen de school. Op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuw medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan. We vroegen Jan de Vos van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs naar de voordelen, knelpunten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ondersteuningsplan (OP) | Ouders/Betrokkenheid | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Rubriek: Interview

SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

POM 2014 nummer 4

In het Schoolondersteuninsgteam (SOT), voorgezeten door een orthopedagoog, staan de vragen van de leerling, de ouders en de leerkracht centraal. Deze vorm van overleg onderscheidt zich ten opzichte van wijkteams die al langer binnen en buiten dit swv bestaan. Arno Hoogendoorn schetst de urgentie voor een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen onderwijs en jeugdhulpverlening met de uitspraak: “de problemen die de scholen ervaren zijn de problemen van de wijk waarin deze leerlingen opgroeien”. Zowel het swv als de gemeente heeft geïnvesteerd in het SOT Bolnes. Het swv draagt de kosten van de orthopedagoog en de gemeente bekostigt de uren van de aanwezige CJG-medewerker. De school investeert door de inzet van IB-uren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

POM 2015 nummer 5

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering
Rubriek: Interview

'We moeten af van de arrangementencultuur'

POM 2022 nummer 2

In 2021 sprak de redactie van PO Magazine met Dolf van Veen, een van de drijvende krachten achter het platform Naar inclusiever onderwijs. Naar aanleiding van dit inspirerende gesprek besloot de redactie een nieuwe rubriek in te richten: ‘Zo kan het ook!’ Een jaar lang werd in elk nummer een inclusieve school belicht. Nu, een jaar later, is het enthousiasme bij Dolf nog even groot, en er staan veel nieuwe plannen klaar om inclusief onderwijs verder te stimuleren. Dolf van Veen praat ons in dit interview graag even bij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview

Dichtbij het kind - de toekomst van het SBO

POM 2014 nummer 2

Tien jaar geleden lag het speciaal basisonderwijs (SBO) onder vuur. De nadruk lag te veel op het pedagogisch klimaat. Onderwijskundige doelen waren ondergeschikt. Tegenwoordig is het SBO een belangrijke schakel binnen het samenwerkingsverband. Hoe komt dat zo? En blijft dat zo? Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBOwerkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van de leerling én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Interview

Sven wil een arrangement

POM 2015 nummer 1

Sven is een jongen van 10 jaar, die af en toe zijn zelfbeheersing verliest. Dat moet veranderen, vindt juf, vinden de ouders en vindt Sven zelf ook. Hoe pak je dat aan? Hoe leert Sven om zijn ‘stopknop’ te vinden én te gebruiken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Ondersteuning (extra)
Rubriek: Interview

De ervaringen van de onderwijsconsulent

POM 2013 nummer 3

In 2002 trad de Leerlinggebonden Financiering (LGF), ook wel het ‘rugzakje’ genoemd, in werking. In die tijd is ook besloten om een onafhankelijke adviseur aan te stellen om te bemiddelen in die gevallen waar ouders en scholen geen overeenstemming bereikten over toelating of verwijdering, de inzet van de rugzakmiddelen of het handelingsplan. Deze adviseur is de onderwijsconsulent, die tot op de dag van vandaag ouders en scholen onafhankelijk bijstaat. Jack Biskop praat met onderwijsconsulent Egbert Vleeming over zijn werk en over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Interview

'Scholen kunnen het zelf'

POM 2014 nummer 2

“Er wordt heel wat afgeworsteld met leerlingen in het onderwijs. Het is proberen, proberen en proberen, totdat het echt niet meer gaat en de relatie met het kind en de ouders verstoord is. Dan ben je te laat. Je moet scholen zo helpen dat ze zelf op tijd en snel zijn.” Dat zegt Ad de Swart, programmamanager passend onderwijs in Zaanstad. Het afgelopen jaar oefenden scholen in zijn regio met het arrangeren van lichte ondersteuning. Wat zijn na één jaar de ervaringen, de successen en de vervolgstappen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk
Rubriek: Interview

De kracht van autisme

POM 2020 nummer 2

Hoe autisme leidt tot neurodiversiteit en neuroharmonie

Autisme: dat heeft toch te maken met contactgestoordheid, en met onmogelijke puzzels kunnen oplossen? We kennen allemaal de voorbeelden van briljante autisten zoals Socrates, Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg en Bill Gates. Dat is wat je vaak hoort of leest. Maar is dat nu wat autisme karakteriseert? Er is zoveel meer over te vertellen. Peter Vermeulen deed er veel onderzoek naar en publiceerde onlangs zijn nieuwste boek: Autisme is niet blauw. Smurfen wel.
Politiek incorrecte verhalen over autisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Onderzoek
Rubriek: Interview

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie

POM 2017 nummer 5

De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leraar die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie
Rubriek: Interview

Netwerkexpertise deling

POM 2018 nummer 2

Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school of bestuur en later kan dit worden uitgebreid naar het samenwerkingsverband of zelfs daarbuiten. Gonnie Boerma en Henk van der Pas zijn bezig met het opzetten van een systeem voor zoals zij het zelf noemen ‘Netwerkexpertise deling’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering
Rubriek: Interview