Zoeken op auteur 'Albert Kamphuis'

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin | Albert Kamphuis

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Digitalisering | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Goed onderwijs kan niet zonder kindgesprekken

Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Veel scholen denken na over manieren om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet meer helemaal zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig met kinderen individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht meer zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid

OPP, hoe zit dat ook alweer?

Guus Beenhakker | Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Zes jaar geleden is het voormalige handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Zoals de naam al doet vermoeden, wordt in dit plan het ontwikkelingsperspectief van een leerling vastgelegd. Maar er bestaan tussen scholen nog grote verschillen in hoe met het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt. Is het opp een noodzakelijk onderdeel of een onmisbaar document voor goed onderwijs aan een leerling die ondersteuningsbehoeftes heeft? Vanwege die verschillen in de praktijk zetten we de kansen uiteen die het document de scholen biedt, zodat ouders en de school er samen goed mee omgaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.