Colofon

Passend Onderwijs Magazine is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, E info@instondo.nl, I www.instondo.nl.

Uitgever: Janneke van Loon, T +31 (0)78 645 50 85, E j.vanloon@instondo.nl.
Adjunct uitgever: Manon Kok, T +31 (0)78 645 50 85, E m.kok@instondo.nl.

Hoofdredactie: Jos Gerards, ervaren onderwijskundig adviseur en interim bestuurder. Eigenaar Evident-advies. Specialisaties: passend onderwijs en governance vraagstukken, E hoofdredactie@pomagazine.nl.

Eindredactie/co√∂rdinatie: Olga Koppenhagen, E eindredactie@pomagazine.nl.

Redactie: Jack Biskop, Anne Dekkers, Vincent Fafieanie, Hilbert de Vries, Tinie van Aalsum, Marieke Boon, Esmeralda Zeegers en Nanne Middelburg.

Meedenkers: Jacques van den Born, Michiel Wigman, Elise Haarman, Sandra van Wersch, Ivo Riel en Sandra van Kolfschoten.

Vaste redactiebijdragen: Thieu Dollevoet en Jelle van der Kooi.

Vormgeving:
 Vormvreters, grafische vormgeving, T +31 (0)76 533 55 72, E www.vormvreters.nl.

Fotografie: Ren√© Schotanus, E info@reneschotanus.com, Roel Burgler, E roelburgler@gmail.com en Shutterstock.

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)572 349 700, I www.veldhuismedia.nl.

Illustraties: Annemiek Dilven, Studio Tok Tok.

ISSN: 2352-0507

Zelf bijdragen aan Passend Onderwijs Magazine? Uw voorstel(len) zien wij graag tegemoet en kunt u richten aan de eindredacteur Olga Koppenhagen: eindredactie@pomagazine.nl.

Passend Onderwijs Magazine wordt gemaakt door een deskundige redactie met jarenlange ervaring in het onderwijs. Onderstaande foto werd gemaakt op de redactievergadering van donderdag 25 januari 2018.

Van links naar rechts: Vincent Fafieanie, Jack Biskop, Guus Beenhakker, Luuk van Aalst , Anne Dekkers, Marcel Mathijssen (uitgever), Lot Huurdeman (adjunct uitgever), Jos Gerards (hoofdredactie), Gonnie Boersma, Peter de Vries en Henk van der Pas.