Veel gestelde vragen (en antwoorden):

1)    Wat is Passend Onderwijs Magazine?
2)    Wie is de uitgever van Passend Onderwijs Magazine?
3)    Hoeveel keer verschijnt Passend Onderwijs Magazine?
4)    Wie zit in de redactie van Passend Onderwijs Magazine?
5)    Wat kost een lidmaatschap op Passend Onderwijs Magazine?
6)    Wat houdt een individueel lidmaatschap in?
7)    Wat houdt een combi-lidmaatschap in?
8)    Hoe kan ik lid worden van Passend Onderwijs Magazine?
9)    Hoe zit het met de BTW?
10)   Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap?
11)   Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden?
12)   Contact?

1)     Wat is Passend Onderwijs Magazine? Passend Onderwijs Magazine is een vakblad voor beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair onderwijs, met als uitgangspunt de invoering van passend onderwijs en de betekenis daarvan voor schoolleiders.  

2)     Wie is de uitgever van Passend Onderwijs Magazine? Passend Onderwijs Magazine wordt uitgegeven door Instituut Onderwijs Ondersteuning, Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263 in Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen. Instondo is tevens organisator van het PO congres.

3)     Hoeveel keer verschijnt Passend Onderwijs Magazine? Passend Onderwijs Magazine verschijnt vijfmaal per jaar: in januari, april, juni, september en november.

4)     Wie zit in de redactie van Passend Onderwijs Magazine? Hoofdredactie: Jos Gerards, E hoofdredactie@pomagazine.nl. Eindredactie/coördinatie: Guus Beenhakker, E eindredactie@pomagazine.nl. Redactie: Peter de Vries, Jack Biskop, Luuk van Aalst, Anne Dekkers, Henk van der Pas, Gonnie Boersma en Vincent Fafieanie.

5)     Wat kost een lidmaatschap van Passend Onderwijs Magazine? Er zijn 2 lidmaatschappen: a) Een individueel lidmaatschap b) Een combi-lidmaatschap voor twee personen. Een individueel lidmaatschap kost €102,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Een combi-lidmaatschap kost €153,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar.

6)     Wat houdt een individueel lidmaatschap in? Een lidmaatschap voor één persoon. Dit kost €102,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar. Hiervoor ontvangt u 5 nummers van Passend Onderwijs Magazine en krijgt u korting op boeken, congressen en cursussen.

7)     Wat houdt een combi-lidmaatschap in? Een lidmaatschap voor twee personen op één adres. Bij een combi-lidmaatschap ontvangen beide deelnemers een exemplaar op naam van iedere editie van Passend Onderwijs Magazine. Voorwaarde is wel dat het naar hetzelfde adres gestuurd wordt. Dit abonnement kost €153,- inclusief BTW en verzendkosten per jaar (dus € 51,- voor het extra lidmaatschap).

8)     Hoe kan ik een lidmaatschap nemen op Passend Onderwijs Magazine? Het gemakkelijkst via de site: www.pomagazine.nl/lidmaatschap.

9)   Hoe zit het met de BTW en verzendkosten? De lidmaatschapsprijzen en de boekenprijzen zijn inclusief 6% BTW en verzendkosten. Bijeenkomsten en congressen zijn altijd exclusief 21% BTW.

10)   Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap? Een lidmaatschap op Passend Onderwijs Magazine gaat u aan voor minimaal één jaar. Wilt u het daarna stopzetten, dan moet u uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan schriftelijk opzeggen. Dat mag ook per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Bij een actielidmaatschap wordt aangegeven hoeveel nummers u zult ontvangen. Indien u het actielidmaatschap niet wenst te continueren, dan volstaat een brief of e-mail naar de uitgeverij. Dit kan uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer van het actie-lidmaatschap. 

11)  Wat is een actie- of proeflidmaatschap en wat zijn de voorwaarden?
Bij een actie- of proeflidmaatschap heeft u de gelegenheid om een aantal nummers te ontvangen en te kunnen beoordelen. Indien u hierna geen verder lidmaatschap op prijs stelt, dan willen we dat graag uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer binnen het actie- of proeflidmaatschap horen. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Een actie- of proeflidmaatschap kan maar eenmaal worden afgesloten.

12)  Contact? Heeft u nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar: info@instondo.nl en u ontvangt snel een antwoord.