In Passend Onderwijs Magazine 2019-02

Thema: Financiën

Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale? 
Rick de Wit, Directeur Infinite Financieel.

Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs
Astrid Ottenheym, algemeen directeur Swv PO Noord-Kennemerland; Dick Hattenberg, Swv PO/VO Almere.

Wie oordeelt over ouders stopt met luisteren
Peter de Vries, Specialist Ouderbetrokkenheid.

Enquête financiën samenwerkingsverbanden po

Thuiszitten een moreel dilemma
Astrid Ottenheym, algemeen directeur Swv PO Noord-Kennemerland.

Geldstromen door de school
Marije van den Berg, initiatiefnemer 'Geldstromen door de school'.

Staken: voor een goede zaak of wordt ons iets aangepraat?
Hilbert de Vries, Bestuurder Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra, Eindhoven. 

Verder onder meer: 
Nieuws gemist?, SWV in the picture, Columns, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.