In Passend Onderwijs Magazine 2019-01

Thema: Wanneer zijn we geslaagd? 

Van sbo naar regulier, een passende context?
In het SWV PO de Meierij is het deelnamepercentage van het sbo sterk gedaald. Deze daling leverde personele en organisatorische problemen op. Ook kwam een kritische grens in zicht: kan een kleine sbo-school nog ‘speciaal’ zijn en aan de gewenste kwaliteitstandaarden voldoen?

Het 10 – 14 onderwijs van Spring High Amsterdam
“Het stellen van eigen doelen motiveert”.

Over de idiotie van alles willen toetsen
Meten is weten, maar je kunt lang niet alles vatten in een reeks getallen. Hoeveel zegt het bijvoorbeeld als een leerling bij een toets afwijkt van het gemiddelde? En belangrijker: wanneer is dat een reden om in actie te komen?

“Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren”
Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school wél past.

Passend onderwijs = succesvol samenwerken
SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Slob en De Jonge trekken samen op
Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

‘Leve onze leraren’
“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze hebben gaandeweg steeds meer op hun schouders gekregen volgens de expert in mediërend leren. Wat Van Doorn tegen de borst stuit is het gebruik van eindeloos vaste protocollen, instructiemodellen en toetsen. “Dat maakt onze leraren vooral bekwaam in het geven van instructie en in het begeleiden van hun leerlingen. Dankzij dat vele toetsen wordt er (te) veel druk op zowel de leerlingen als de leraar gelegd.”

Verder onder meer: 
Nieuws gemist?, SWV in the picture, Columns, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.