In Passend Onderwijs Magazine 2018-01

Themanummer congres Passend onderwijs in 1 dag!

Het is niet de vraag of ons onderwijs anders kan... Het is zeker dat het anders moet
“But to live outside the law, you must be honest” gebruikt Sjef Drummen als titel voor zijn lezing. Het is een zin uit een lied van Bob Dylan. Vrij vertaald betekent het dat je zuiver op de graat moet zijn als je iets buiten de wet doet. Je moet een goed verhaal hebben.

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf
Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas
De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Over moeten willen blijven verlangen
We moeten willen blijven veranderen als het aan Sandra van Kolfschoten ligt. De belangrijkste drijfveer tot verandering is het ontstaan van het verlangen dat het anders moet en dat je dat zelf wilt, volgens de onderwijskundige. Een reden om te veranderen is de constatering dat het onderwijs nog steeds veel kinderen niet past. En dat ligt niet aan die kinderen.

Van passend naar verrassend onderwijs
In Schijndel is sinds enkele jaren een project opgestart om heel het onderwijs inclusief te maken. Maar wat betekent dit uitgangspunt voor de sbo-voorziening in het dorp? Dit experiment is smal opgestart. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en sbo-school ’t Talent deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen.

Heb een visie, maar welke?
“Er bestaat niet één zaligmakende visie die werkt in het onderwijs”, weet Pedro de Bruyckere. “Daarom heb ik geen kant en klare visie die scholen zouden moeten uitdragen en die perfect passen. Dit is voor elke school anders. Met beleid dat bij de ene school heel goed werkt, kan een andere school waarschijnlijk niet uit de voeten.”

WALHALLAb creëert ‘willen leren’ voor (jong) talent
De idee achter WALHALLAb heeft oprichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw-Zeeland). In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongere. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al.

En verder...
Juridisch en geschillen, SWV in the picture, Columns, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.