In Passend Onderwijs Magazine 2017-04

Nieuw onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden: Meer aandacht voor de onderwijspraktijk
Vanaf dit schooljaar houdt de inspectie toezicht op samenwerkingsverbanden volgens een nieuw onderzoekskader. Na een paar pilotjaren is het systeem werkbaar genoeg. In de nieuwe werkwijze wordt een relatie gelegd tussen het toezicht op schoolbesturen en het toezicht op samenwerkingsverbanden en wordt veel aandacht besteed aan de onderwijspraktijk op scholen.

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk
Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart
Gemeenten hebben de wettelijke plicht om er zorg voor te dragen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier aansluit bij het onderwijs. Dat gebeurt vaak via het ondersteuningsteam van een school. De jeugdhulp kent twee categorieën, de vrij toegankelijke zorg en de zorg waarop beschikt moet worden, ofwel niet vrij toegankelijke zorg. Hoe gemeenten omgaan met beide categorieën is verschillend, zo blijkt ook uit de recent verschenen elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Passend onderwijs 2017: beelden van tussenbalans
Kamerleden over de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs.

Inspiratietrip rondom passend onderwijs
Sommige belangen zijn voor een samenwerkingsverband hoger dan voor schoolbesturen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting, met als gevolg een nieuwe, inclusieve onderwijsvisie.

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2018
De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

De kracht van België
In gemeenten die aan België grenzen is het een veel voorkomende trend: kinderen die aan de andere kant van de grens naar school gaan. Blijkbaar vinden veel ouders het Vlaamse onderwijs een prettiger uitvalsbasis. Bijna tweeduizend Nederlandse leerlingen steken dagelijks de landsgrens over om naar school te gaan. Dit aantal is veel groter dan het aantal leerlingen met een Belgische nationaliteit dat het onderwijs volgt in Nederland.

En verder...
Juridisch, Infographic, De rol van de schoolleider, Checklist, Onderwijsgeschillen, Agenda en Media.