In Passend Onderwijs Magazine 2017-03

 

Passend Ommoord: op naar een duurzame integratie van regulier en speciaal onderwijs
In de Rotterdamse wijk Ommoord zijn acht scholen sinds enkele jaren bezig om de expertise van het speciaal onderwijs op een duurzame manier te integreren in de reguliere scholen. De kern van het project draait om leraren uit het reguliere onderwijs, die meelopen in het speciaal onderwijs en daaruit leren hoe zij leerlingen met afwijkend gedrag kunnen ondersteunen. Het geheel draagt de naam Passend Ommoord.

"Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!"
In 2014 hebben Corine van Helvoirt en Albert Boelen als beleidsadviseurs van het Landelijk Expertise Centrum
Speciaal Onderwijs, samen met een aantal bestuurders, directeuren en ib’ers uit het speciaal onderwijs de uitdaging opgepakt om eens buiten Nederland te gaan kijken hoe het daar met passend en inclusief onderwijs gaat. Eerst naar Canada en twee jaar later met een breder samengestelde groep naar Schotland. 

Leerling met handicap: recht op inclusief onderwijs?
Een leerling met een handicap of chronische ziekte moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Een school heeft de plicht om doeltreffende aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, maakt de school een verboden onderscheid tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap.

En verder natuurlijk...
Veelgestelde vragen, Media, Best Practice, Actueel, Checklist & Agenda.