In Passend Onderwijs Magazine 2016-05

Themanummer 'Passend onderwijs bestaat al lang'!

De rijdende school
De rijdende school is een school waar rondtrekkende circus- en kermiskinderen les krijgen. Telkens op een andere locatie en telkens in een andere setting.

Ziekenhuisschool Ziezon
Hoe wordt de kwaliteit van onderwijs aan ziekenhuiskinderen gewaarborgd
en waar moet allemaal op een goede manier mee worden omgegaan?
Passend Onderwijs Magazine neemt een kijkje bij ziekenhuisschool Ziezon.

Schipperskinderen en Passend Onderwijs
LOVK biedt onderwijs aan de kinderen van schippers. Het is een voorbeeld van leerrendement door nauw met ouders samen te werken. Er wordt ingegaan op passend onderwijs en de toepasbaarheid in het regulier onderwijs.

En verder natuurlijk...
Veelgestelde vragen, Media, Leiden & Managen, Best Practice, Actueel, Checklist en Agenda