In Passend Onderwijs Magazine 2015-05

Rectificatie auteursonderschrift ‘Zorgvuldig eigen onderzoek’ in Passend Onderwijs Magazine nummer 5 van 2015:
In het onderschrift bij auteur Pauline Demacker op pagina 22 is een fout geslopen. Correct is: 'Advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht bij Poelmann van den Broek'. De redactie van Passend Onderwijs Magazine betreurt de onjuistheden die in de papieren versie van het nummer staan. Wij bieden mevrouw Demacker onze excuses aan.
 

Andy Hargreaves over Uplifting Leadership
Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘Uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de centrale vraag, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’.

De so-expertise van school naar school verspreiden
Met de komst van passend onderwijs wordt er regionaal verschillend omgegaan met het verspreiden van expertise uit het so en sbo. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt expertise binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld.

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte zorg binnen het schoolteam
Scholen worstelen wel eens met de vraag hoe de zorg binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om de zorgverlening effectief te maken. Danny Wyffels gaat in gesprek over wat hij noemt ‘goede zorg’.

EN VERDER NATUURLIJK…
Feitenspread, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda