In Passend Onderwijs Magazine 2014-05

Rectificatie artikel ‘Verwijder schotten tussen SO en SBO’ in Passend Onderwijs Magazine nummer 5 van 2014:
In het artikel ‘Verwijder schotten tussen SO en SBO’ in Passend Onderwijs Magazine (p.24-26) is een verkeerde omschrijving gegeven van werkwijze op De Houtmarkt in Leiden. 
In het artikel staat dat leerlingen met toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO en het SBO in dezelfde groep les krijgen. Dit is echter niet meer het geval. Sinds de Inspectie hiertegen bezwaar heeft gemaakt, heeft de school haar beleid veranderd. 
Momenteel wordt eerst gekeken naar de onderwijsbehoefte, voordat een leerling op De Houtmarkt start. Op basis van de geconstateerde onderwijsbehoefte wordt een passende toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd en wordt de leerling in de juiste groep geplaatst. Als uit ervaring blijkt dat een leerling beter leert in een andere groep, wordt daarvoor eerst een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. 
De redactie van Passend Onderwijs Magazine betreurt deze onjuistheden. Wij bieden De Houtmarkt onze excuses aan.

LEIDERSCHAP: BALANS TUSSEN DAADKRACHT EN KWETSBAARHEID
Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie voor directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid. 

HET OPP, WAT STAAT DAAR EIGENLIJK IN?
Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen. 

VAN VERGADEREN NAAR GEORGANISEERD LEREN
Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is? 

VAN VERGADEREN NAAR SAMEN LEREN

VERBINDING TUSSEN PASSEND ONDERWIJS EN JEUGDHULP

DE UITVOERING VAN DE ZORGPLICHT

EN VERDER NATUURLIJK…
Veelgestelde vragen, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda