2014-04 (september)

HOE STAAN WE ERVOOR?
De overheid monitort de voortgang van passend onderwijs een aantal keer. Wij maken een analyse van de vierde en vijfde monitor die aangeeft hoe het staat met de voortgang op het moment waarop passend onderwijs net is ingegaan. Moeten we ons zorgen maken of zitten we op schema?

LEERLINGAANNAME
Er komt een praktische beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel. Wat te doen als er twijfel is of als een leerling er niet in past? We gaan in op verschillende cases van ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

DE SCHOOL LEIDT, DE INSPECTIE VOLGT
Scholen worden uitgenodigd om meer leerlingen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, maar worden afgerekend op gemiddelde resultaten. Hoe valt dat te rijmen?

EEN (HOOG)BEGAAFDE IN DE KLAS

VAN SPULLEN EN PAPIEREN NAAR MENSEN EN MANIEREN

SOT BOLNES: BRENG ONDERSTEUNING DICHT BIJ SCHOOL EN OUDERS

LEIDEN EN MANAGEN

AFGIFTE TOELAATBAARHEIDSVERKLARINGEN

EN VERDER NATUURLIJK…
Wetten en regels, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda