2014 - 03 (juni)

HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN: PRAKTIJKINTERVIEW
Een van de manieren waarop de Hendrik Bogaardschool in Hellevoetsluis vorm
probeert te geven aan passend onderwijs is het bespreken van hun aanbond
via een HIA-gesprek. Hierover gaan we in gesprek met directeur & IB-er,
leerkracht, ouders, SMW en jeugdgezondheidszorg.

HET SPECIAAL ONDERWIJS IN DE TOEKOMST
Kees Kuijs, adviseur Stichting Projecten Speciaal Onderwijs gaat in gesprek
over de tokomst van het SO. Hoe ziet het SO er bijvoorbeeld over 10 jaar uit?
Tevens geven twee scholen hun reactie.

DE WAARDEN VAN DE INSPECTIE
Scholen worden uitgenodigd om meer leerlingen aan te nemen die extra
ondersteuning nodig hebben, maar worden afgerekend op gemiddelde resultaten.
Hoe valt dat te rijmen?

EN VERDER NATUURLIJK…
Wetten en regels, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda