Passend Onderwijs Magazine 2014-02

- PROFESSIONALISEREN: PRAKTIJKINTERVIEW
Hoe staat het met het professionaliseren van de teams op school?
U kunt het lezen in een praktijkinterview vanuit SKOEM. De status van
de professionalisatie zal vanf meerdere kanten belicht worden.

- DOORSTROOM NAAR HET VO
Na groep acht verlaten de leerlingen hun basisschool en komen in een
nieuwe omgeving terecht. In een rondgang tussen het PO en het VO wordt
uiteengezet wie wat regelt omtrent deze overgang van school en lesmethode.

- SCORES IN DE TOEKOMST
Scholen worden afgerekend op lage scores, terwijl kinderen met extra
ondersteuning de scores wel omlaag halen. Scholen hebben daardoor geen
belang om leerlingen aan te nemen die laag scoren. Dit lijkt een systematische
paradox. Hoe ziet dit er volgend jaar uit?

- EN VERDER NATUURLIJK…
Wetten en regels, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda