Onder meer in Passend Onderwijs Magazine 2014-01:

- VOORBEREIDING OP PASSEND ONDERWIJS
Er zijn tegen die tijd nog zes maanden te gaan totdat passend onderwijs op scholen wordt ingevoerd. In een rondetafelgesprek met directeuren gaan we in op de vraag hoe het momenteel op scholen staat met de voorbereiding daarop. En wat moet er nog gebeuren om passend onderwijs te laten slagen?

- HOE FUNCTIONEERT HET TEAM?
Een reportage laat zien hoe leerlingen met verschillende onderstenuingsbehoeften in een klas zitten en hoe de leerkracht met hen omgaat. Maar ook hoe de leerkracht met ouders en het team omgaat.

- DE VERWIJSINDEX
Scholen hebben een meldplicht voor bepaalde gevallen, de zogenaamde verwijsindex. Wat gaan scholen melden en wij wie of wat? En wat gaat een school juist niet melden? En hoe gaan scholen en partners van scholen dit inrichten?

- EN VERDER NATUURLIJK…
Wetten en regels, Media, Leiden en Managen, Best Practice, Actueel, Checklist, Agenda