Blog Nicole Teeuwen | Oktober 2018

Sprankel

Kinderen leven in een prikkelrijke wereld. Alles beweegt, draait, tolt, huppelt, rent, vliegt, duikelt, holt. Alles raast, dendert, stuift, vliegt, stormt, sprint. Beelden schieten voorbij en blijven maar even hangen, tot het volgende zich aandient. Op straat, op de televisie, de (spel)computer, de telefoon, kinderen zijn zelf ook het middelpunt van beweging. Soms wil je ze afremmen, hoop je dat ze even van rust genieten. Soms laat je ze laten kijken, een hele tijd, naar één en hetzelfde beeld, juist omdat dat beeld hét verschil maakt.Ook ik had soms van die momenten waarop ik een tijdje naar een beeld staarde. Mijn tandarts had een poster van Dik Bruynestein aan het plafond geplakt. Zo had ik gelukkig wat te kijken als ik angstzweterig in de stoel de tijd probeerde door te komen.
Ik weet nog wat er op de poster stond: een zwembad waarin allerlei vreemde dingen gebeurden. Er zwom een haai in het diepe, er was iets aan de hand met de hoge duikplank. Meer weet ik niet precies. Ik weet nog wel dat de plaat me is bijgebleven door het kleurgebruik en de humor die er in zat. Ik was verplicht om te kijken, maar ik vond het door de plaat niet erg om naar de tandarts te gaan. Onderdelen van de plaat zitten in mijn geheugen opgeslagen. Iedereen heeft van die beelden in zijn hoofd zitten. ‘Overwintering op Nova Zembla’, ‘In de Noordzee’, ‘Aan de rand der Kalahari’ en ‘in sloot en plas’ zijn een paar titels van platen waarmee hele volksstammen zijn opgegroeid en opgevoed. Bij ons op school werken we met kleurrijke platen waarin de leerling even kan vluchten, kan verdwijnen. Hij wordt even opgezogen zoals thee in een klontje suiker.
We hadden een voorstelling met de dierentuin in de klas gezet. Een afbeelding waarin de hoofdpersoon Bas een tak met bladeren aan de giraffe geeft. Veel kinderen van groep 1 en 2 gaan, voordat de school begint, even op bezoek in de dierentuin. Ze gaan voor de plaat op de grond zitten en kijken naar de dieren. Ze hollen, draaien, tollen, huppelen, rennen, vliegen, duikelen en springen niet. Ze kijken, net als ik vroeger bij de tandarts, ingespannen naar de plaat, naar het stilstaande beeld. Ze staan stil bij beweging en wij kijken naar ze, genietend. 
Soms is het best wel eng om naar school te gaan als je net vier bent, net zo spannend misschien wel als de keren dat ik naar de tandarts moest. Maar als kinderen met een onbevangen en ontspannen manier naar de plaat kijken, staan ze even stil in een bewegende wereld. Dan staan ze stil bij een beeld waarvan ik verwacht dat ze er later met veel plezier aan zullen terugdenken. En wanneer je dan het woord ‘beeld’ vervangt door leraar begrijp je waar ik naar toe wil: laat de leraar er toe doen, als rustpunt, waar je met plezier naar kijkt, waar je naar luistert en van leert en je de humor, de sprankeling, de kalme bedaardheid tot in lengte van jaren gaat herinneren.
jeltevdkooi   Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten 


Nieuwsupdate oktober 2018

Landelijke campagne Samen zijn wij school

samenzijnwijschool

Minder conflicten en nóg meer samenwerking tussen school en ouders,​dat is de kern van de campagne Samen zijn wij school. De officiële lancering vond plaats op 11 september op het Plein bij de Tweede Kamer in Den Haag. Behalve politiek Den Haag hebben ook veel scholen, organisaties, onderwijsprofessionals en ouders de oproep onderschreven. Dit kan op de website www.samenzijnwijschool.nl

Waarom deze oproep? 

Samen zijn wij school roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen. Want eerlijk is eerlijk, het contact tussen school en ouders gaat niet altijd goed. Soms botsen ouders en school en misschien wel vaker dan vroeger. Bijvoorbeeld over de verwachtingen van speciale zorg voor het kind, of een verschil in pedagogisch inzicht. De spanning en werkdruk die hierdoor ontstaan zijn voor niemand prettig of goed.  
Tegelijkertijd gaat er ook veel goed op Nederlandse scholen. Elke dag zetten onderwijsprofessionals en ouders zich in voor de toekomst van hun leerlingen en kinderen. De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is namelijk waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de ouder als de leraar. In de landelijke campagne Samen zijn wij school is hier aandacht voor.

We hebben elkaar nodig 

Samen zijn wij school richt de aandacht op goede voorbeelden, tips en verhalen over mooie vormen van samenwerking tussen ouders en school. Juist die inspirerende voorbeelden gaan we delen en verder aanvullen. Ook is er elke maand een ontbijtsessie op school. Samen zijn wij school gaat dan in gesprek met ouders, leraren en kinderen. Zo is er een jaar lang aandacht voor Samen zijn wij school. Onderwijs raakt onze hele samenleving. Door allemaal in positieve zin bij te dragen werken we aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland. In de landelijke campagne Samen zijn wij school:  

  • werken scholen en ouders samen aan het succes en welbevinden van de leerling 
  • respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs 
  • nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de leerling 
  • nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te volgen.  

Wat kunt u doen? 

  • Laat op de site zien dat u de oproepsteunt. 
  • Draag bij aan Samen zijn wij school door uw inspirerende verhaal, tip of ervaring te delen.
  • Maak anderen enthousiast om de campagne te steunen en de oproep te onderschrijven.  

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over Samen zijn wij school? Kijk dan op de website www.samenzijnwijschool.nl of stuur een e-mail naar informatie@samenzijnwijschool.nl.

 

Zorg voor een veilige website

google app logo

Sinds enkele weken geeft de veelgebruikte browser Google Chrome een melding als een website onveilig is. Scholen komen opvallend vaak voor in het lijstje van onveilige websites. Het belangrijkste om te regelen is een zogenaamde veilige verbinding, via https://.

Het is makkelijk te zien of uw website veilig is. Als dat zo is, ziet u een groen slotje bij de adresbalk staan. Vaak staat daar zelfs het woord ‘beveiligd’ bij. Als er geen veilige verbinding is, staat er een rood waarschuwingsscherm. Dit kan bezoekers afschrikken. Bovendien geeft het natuurlijk aan dat de verbinding niet veilig is. 

Bij een https://-verbindingworden de gegevens van de website versleuteld. Voor een buitenstaander is het daarom veel lastiger om de informatie in of achter de website te verkrijgen. Het is ook lastiger om zo’n site te hacken. Tot slot controleert deze verbinding de integriteit van de gegevens op de site.

Nog geen veilige verbinding? Vaak kan dit makkelijk worden geregeld via uw webservice.

 

 Zorgen om vierdaagse schoolweek

apple touch icon precomposed

Een aantal scholen in de Zaanstreek nam een rigoureuze maatregel omdat zij niet genoeg leraren voor de klas kregen. Na de herfstvakantie stelden zij een vierdaagse schoolweek in. Dit leidt tot problemen bij ouders, vooral bij ouders die werken of ouders een eigen onderneming hebben.

Bij scholen in de regio die nog wel de hele week geopend zijn, heerst de angst dat ook zij overstag zullen gaan en zullen kiezen voor een dag minder. Behalve problemen met de opvang, voorzien ouders ook een probleem in de kwaliteit van het onderwijs op den duur.
Veel ouders nemen contact op met belangenorganisatie Ouders & Onderwijs met de vraag hoe ze kunnen helpen. Deze ouders ziet het al gebeuren dat ouders voor de klas gaan staan als er echt te weinig leraren zijn. Het voordeel daarvan is dat leerlingen in elk geval naar school gaan.
Lobke Vlaming, van Ouders & Onderwijs, wil wel benadrukken dat dit echt een noodmaatregel moet zijn en geen structurele maatregel. “Kinderen hebben recht op goed onderwijs, op de korte en lange termijn.”

 

 

 

Edities 2017 & 2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September |