Nieuwsbrief PO Magazine | november 2018

Heet van de naald: de 'onderwijs en zorg-brief' van ministers Slob en De Jonge

De langverwachte Onderwijs en Zorg-brief van ministers Slob en De Jonge is vrijdag 23 november verschenen. In verschillende evaluaties van Passend Onderwijs én de Jeugdwet is gebleken dat een goede verbinding tussen onderwijs en zorg ontbreekt. Er is vaak onduidelijkheid over financiering van zorg in het onderwijs; er is onvoldoende aandacht voor preventie en onduidelijkheid over maatwerk.

De ministers kondigen 10 maatregelen aan, waarvan de meeste in de loop van 2019 nog nader uitgewerkt gaan worden:

1. Betere financiering van zorg in onderwijstijd. Naast duidelijkheid over het deel van een zorgbudget voor onderwijs bestemd is, willen de ministers scholen de mogelijkheid bieden met een beperkt aantal zorgaanbieders te gaan werken. Verder worden administratieve zaken vereenvoudigd en komt er een geschillenregeling of doorzettingsmacht als er een impasse dreigt.
2. Koers voor samenwerking onderwijs-zorg. René Peeters (oud-wethouder van Almere) heeft de opdracht gekregen om in kaart te brengen wat de knelpunten precies zijn tussen onderwijs en zorg. Zijn adviezen worden leidend voor de visie op de samenwerking tussen onderwijs en zorg in de regio.
3. Beter communicatie. Leerkrachten en ouders zijn vaak niet goed op de hoogte van mogelijkheden. Met een communicatieplan wordt dit aangepakt.
4. Onderwijsconsulenten krijgen meet subsidie. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op onderwijsconsulenten als ze er samen niet uit komen. De mogelijkheden hiertoe worden vergroot.
5. Subsidie voor Gedragswerk. De ondersteuning van Gedragswerk richt zich op bovenregionale knelpunten voor kinderen in complexe situaties.
6. Marc Dullaert gaat als aanjager thuiszitters door met het organiseren van regionale aanpakken voor thuiszitters.
7. Samenwerkingsverbanden krijgen doorzettingsmacht als het gaat om onderwijs en de gemeente heeft die voor jeugdzorg.
8. Er komen speciale arrangementen voor kinderen met meervoudige beperkingen en kinderen die vanwege lichamelijke of psychische klachten beperkt belastbaar zijn.
9. De Leerplichtwet wordt aangepast, zodat samenwerkingsverbanden een rol kunnen krijgen bij de beoordeling van verzoeken voor vrijstellingen van onderwijs.
10. Er komt meer duidelijkheid over het medisch handelen op school. Specifiek wordt de factsheet ‘Diabeteszorg in het onderwijs’ aangepast en er komt in het algemeen meer duidelijkheid over wat van scholen verwacht mag worden bij het uitvoeren van medische handelingen.

Met deze brief hebben de beide ministers nog niet alle knelpunten opgelost, maar voor het eerst hebben beide ministeries een gezamenlijke brief over dit onderwerp het licht doen zien. De uitwerkingen vinden allemaal plaats in 2019; dus er wordt serieus werk van gemaakt. Slob en De Jonge mogen geprezen worden voor deze gezamenlijke aanpak én voor de richting die zij hebben gekozen. Daar bovenop kiezen zij vooral voor een regionale aanpak, zodat alle betrokkenen in de regio met elkaar de accenten daar kunnen leggen waar ze in de regio thuishoren. Chapeau!


JackBiskop2   Jack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO 


Nieuwsupdate november 2018

Moet de eindtoets weer zwaarder wegen?

eindtoets

Om te voorkomen dat ouders aan het einde van het jaar proberen het advies van hun kroost te verhogen wil de PO-raad graag kijken naar de eindtoets. Het voorstel is de datum terug naar februari te halen en het resultaat uit de toets zwaarder te laten wegen. Nu heeft de toets meer een functie als controlemoment.

Volgens PO-raadvoorzitter Rinda den Besten hangt het heroverwegen van een advies naar aanleiding van een goede score bij de eindtoets vaak af van de ouders. Zijn zij mondeling, dan zijn scholen geneigd mee te gaan. Ook ziet de raad dat leraren onbewust vooroordelen maken bij het bepalen van een schooladvies. Schoolbestuurders willen de toets daarom zwaarder laten meetellen, zo werd gestemd in de ledenvergadering.

 

Subsidie voor toekomstbestendig internet

logo dusi

Scholen die nog tobben met een trage internetverbinding kunnen deze nu met subsidie laten verbeteren. De overheid wil zich inzetten om scholen te voorzien van een toekomstbestendige lijn. Hiervoor wordt van scholen een eigen bijdrage gevraagd van €2500,-. De kosten daarboven worden voor de helft vergoed.

De informatie over de mogelijkheden is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Het project wordt ‘Toekomstvast internet po en vo’ genoemd. De overheid vergoedt bij een offertebedrag tot € 15.000, de helft van de kosten, minus een drempelbedrag van € 2.500,-. Bij een hoger offertebedrag wordt boven de € 15.000 60 procent van de aanlegkosten vergoed. De aanvraag moet voor oktober 2019 ingediend zijn.

 

Slob in gesprek met schoolleiders

arie slob lg

Minister Slob wil in december in gesprek gaan met schoolleiders. Dat zei de zegsman vorige week bij de Nationale Schoolleiderstop PO. “In december zal ik inhoudelijk met schoolleiders in gesprek gaan over hun rol en positie”, waren zijn woorden. Het gesprek zal gaan over de rol en de positie van de schoolleider. 

“Minister Slob heeft in zijn uitspraken duidelijk neergezet dat hij de rol en positie van schoolleiders uitermate belangrijk vindt en het ook nodig vindt het gesprek aan te gaan over de betekenis van schoolleiders voor de kwaliteit van de school. Nu moeten we kijken hoe we een en ander gaan uitwerken in een gebalanceerd functiehuis en een strategische positionering van schoolleiders”, zo stelt voorzitter Petra van Haren op de AVS-website. Tevens doelt ze op de beleidsreactie ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ via de Onderwijsraad. Schoolleiders zelf vroegen niet aandacht voor met een mailbombardement onder de #wijzijnschoolleiders aan onderwijspolitici. De minister zei er geraakt door te zijn. 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober |