Nieuwsbrief PO Magazine | maart 2019

Amputeren

Ik zit op een bankje op het schoolplein als de kinderen voor hun morgenpauze naar buiten komen. Peter trippelt zo snel als hij kan over de tegels, omdat hij een goed knikkerpotje wil. De andere kinderen komen rennend achter hem aan. “Bezet!”, hoor ik hem roepen terwijl hij zijn voet op het knikkerpotje zet en met zijn arm Jeanet een duw geeft.

“Hoi meester”, roept Marjan in het voorbijgaan. “Ik heb pijn in mijn hoofd.”

“Oh, heb je hoofdpijn? Hoe kan dat dan?” “Geen idee. Maar ik heb geen hoofdpijn hoor, gewoon pijn in mijn hoofd.” Ik besef dat ik invul. Dat voor mij een pijntje in het hoofd meteen de stevige hoofdpijn is die ik wel eens heb. 

Dan komt Jeanet uit de richting van het knikkerpotje naar mij toe gehinkeld. “Meester, 

ik ben door mijn enkel gegaan.” “Hoe kan dat dan?”, vraag ik geïnteresseerd.

“Dat komt door de duw van Peter, ik wiebelde en toen klapte mijn enkel dubbel.”

“Mooi”, zeg ik. “Mooi-ooi?”, vraagt Jeanet verbaasd. “Ja. Ik weet nu precies hoe ik je kan helpen. Dat heb ik gisteren geleerd. Toen heb ik les gehad. Nu weet ik hoe ik brandjes kan blussen en mensen kan redden die gebroken armen en benen hebben.” ”Echt?”

“Nee, nep. We moesten oefenen. Oefenen wat je moet doen als het echt gebeurd.” 

“Oh.” “Sinds gisteren weet ik dus dat ik je voet er maar betrer af kan halen”, zeg ik met een vette knipoog. “Hoe dan?” “Nou, gewoon met een zaag. Wil jij die even voor me halen?”

“Neuh, doe dat maar bij jezelf meester. Ik kan trouwens de zaag niet halen, want ik heb last van mijn enkel.” Daar heeft ze gelijk in. Ze staat op en maakt een radslag. En nog een radslag. En nog een radslag. 

Kijkend naar die radslagen besef ik wederom dat we vaak kleine kinderpijntjes of ongemakkelijkheden erger maken vanuit ons eigen referentiekader. Door mijn manier van kijken maak ik de kwaaltjes groter en erger. Een voet amputeren bij een verzwikte enkel is misschien wel een metafoor voor ‘het kind uit zijn eigen thuisnabije omgeving halen’ en het op een school te plaatsen die hem beter past omdat het ons beter past. Ik schud mijn hoofd. Ik neem mij weer voor om de komende tijd te focussen op de karaktersterkten van elke leerling. Want Jeanet maakt radslagen beter dan ikzelf zou kunnen! Ik wil de komende niets meer weten van afkortingen, labels, stigma’s en indicaties. Ik wil alleen kijken naar de behoeften van elke leerling en dáárover in gesprek gaan om elk kind te mogen geven wat het nodig heeft. Omdat een pijntje in het hoofd niet direct mijn eigen stevige hoofdpijn is.


profielfoto Jelte     Jelte van der Kooi
Blogger/columnist


Nieuwsupdate maart 2019

Meer geld voor verlagen werkdruk eerder vrij

nieuwsbriefwerkdrukakkoord

Minister Slob van OCW maakt eerder geld vrij dat is bedoeld voor het verlagen van de werkdruk. Dit schooljaar is al 237 miljoen euro vrijgekomen, maar daar komt volgend al geld bij. Het bedrag gaat omhoog naar 333 miljoen euro. Scholen zeggen blij te zijn met het geld en het budget van dit jaar al goed te besteden.

 

Veel scholen zetten het in om extra onderwijsassistenten te kunnen betalen. Dit verlicht het werk van leraren. De injectie is een gevolg van het werkdrukakkoord tussen het ministerie en de bonden. De sector heeft zelf plannen gemaakt om de werkdruk terug te dringen en het kabinet heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Tot schooljaar 2021/2022 ging het om structureel 237 miljoen euro per jaar. Vanaf  schooljaar 2021/2022 zou dat bedrag, afhankelijk van de resultaten, op kunnen lopen tot lopen tot structureel € 430 miljoen per jaar.

Tien dagen taal: "taal verbindt"

taal10daagse

De komende dagen wemelt het van de activiteiten rondom het thema taal. Voorbeelden hiervan zijn het buurtaalonderwijs, Duits en Engels in het basisonderwijs of de Internationale Dag van de Francofonie. De Nuffic heeft in de tweede helft van maart de taaltiendaagse uitgeroepen.

 Taal maakt het opdoen van een internationale leerervaring mogelijk. Hoe jonger je begint, des te eerder er een internationaal bewustzijn ontstaat. “Sport verbroedert, taal verbindt.” Zo vat Shirley van Maren, MT-lid Communicatie van Nuffic, het belang van taal samen. “Via taal kun je met elkaar in gesprek gaan en leer je andere culturen kennen. Op elk onderwijsniveau is taal het bindende middel. Hoe meer wij dat koesteren en hoe meer wij het leren van talen stimuleren, van jongs af aan, hoe meer begrip we voor elkaar krijgen.”

 

Lesje omgaan met auteursrecht

FAB

 

Uit een rondgang onder een kleine 250 leerlingen uit groep 7 en 8, blijkt dat zij behoefte hebben aan lessen over wat er wel en niet mag in het kader van auteursrecht. Dat meldt FamilyFactor. Nieuw lesmateriaal zorgt voor een hoge toename in bewustwording en kennis als het gaat over de regels die makers en gebruikers beschermen - het auteursrecht, zo stelt de website.

Teksten kopiëren, muziek, foto’s en video’s gebruiken of delen. Het gebeurt dagelijks. Maar wat mag er eigenlijk wel en wat mag zeker niet? In gesprek met leerkrachten en leerlingen, blijkt dat ‘auteursrecht’ voor het volgen van de lessen wordt geassocieerd met ‘niet mogen kopiëren van teksten of foto’s’. Dit wordt als een ver-van-mijn-bed-onderwerp en irrelevant ervaren om meer over

te willen weten. Toch vindt 45 procent van de leerlingen het belangrijk dat hier op school les over wordt gegeven en 57 procent wil er graag meer over weten om goed op de hoogte te zijn van de regels.

 

Edities 2018-2019

Januari | Februari | Maart | April | Mei Juni | September | Oktober | November | December