Colofon

Passend Onderwijs Magazine is een uitgave van: Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht, T +31 (0)78 645 50 85, E info@instondo.nl, I www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen, T +31 (0)78 645 50 85, E m.mathijssen@instondo.nl.

Hoofdredactie: Jos Gerards, ervaren onderwijskundig adviseur en interim bestuurder. Eigenaar Evident en associé bij Leeuwendaal. Specialisaties: passend onderwijs en governance vraagstukken, E hoofdredactie@pomagazine.nl.

Eindredactie/coördinatie: Guus Beenhakker, E eindredactie@pomagazine.nl.

Redactie:
Peter de Vries (CPS), Jack Biskop, Luuk van Aalst en Anne Dekkers.

Meedenkers: Jacques van de Born en Michiel Wigman.

Vaste redactiebijdragen: Thieu Dollevoet, Jelle van der Kooi, Nicole Teeuwen.

Advertentieacquisitie: Voor het informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u zich richten tot de uitgever of een mail sturen naar: sales@instondo.nl.

Lidmaatschap: Lidmaatschap voor Nederland €98,50 per jaar voor 5 nummers. Prijs voor een extra lidmaatschap op hetzelfde adres is €147,75 per jaar. Prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten. 

Vragen over facturen of lidmaatschap?
Deze kunt u mailen naar: administratie@instondo.nl.

Vormgeving:
Vormvreters, grafische vormgeving, T +31 (0)76 533 55 72, I www.vormvreters.nl.

Fotografie: René Schotanus, info@reneschotanus.com, Roel Burgler, roelburgler@gmail.com en Shutterstock.

Druk: Drukkerij Verloop, I www.verloop.nl.

Illustraties: Annemiek Dilven, Studio Tok Tok.

Zelf bijdragen aan Passend Onderwijs Magazine? Uw voorstel(len) zien wij graag tegemoet en kunt u richten aan de eindredacteur Guus Beenhakker: eindredactie@pomagazine.nl.

Een nummer bekijken? U kunt een nummer doorbladeren: klik hier.

ISSN: 2352-0507