Boeken

NIEUW: De toekomst van de intern begeleider van drs. Luc Greven. Lees verder.

- Luc Greven: De negen principes van de excellente schoolleider. Lees verder.
- Bert Groeneweg: Meerleerjarenklas, verder met Co-Teaching en integratieklassen. Lees verder.
- TIBtools, de praktische reeks voor het onderwijs. Lees verder.
- Wim Meijer (red), Aly Veenstra, Alexander Minnaert, Victor Felder: Over leerlingen gesproken... De IB'er als drijvende kracht achter de cultuuromslag die 'passend onderwijs' heet. Lees verder.
- Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2013 en 2014.